Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

De økonomiske principper for Roskilde Kommune omfatter overordnede og langsigtede mål for, hvordan Roskilde Kommunes økonomiske situation skal udvikle sig over en årrække. De årlige økonomiske tiltag for at nå dette mål fastlægges i forbindelse med budgetprocedure og tidsplan.

Byrådsgodkendt 2018

Få mere at vide om