Indkøbs- og udbudspolitik

Kommunens indkøbs- og udbudspolitik beskriver den praksis Byrådet har vedtaget

Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Formålet med indkøbspolitikken

Indkøbspolitikken skal sikre, at kommunen gennem målrettet styring og koordination kan købe varer og tjenesteydelser på økonomisk fordelagtige betingelser under hensyntagen til leverings- og betalingsbetingelser, miljøforhold, pris, kvalitet, service, garanti, ergonomi, sikkerheds- og administrationsforhold mv.

Derudover gælder: 

  • At de fælles indkøbsaftaler med godkendte leverandører benyttes af alle forvaltninger, afdelinger og institutioner.
  • At enhederne kender mulighederne for undtagelsesvis at købe varer uden om de fælles indkøbsaftaler og faste leverandører.
  • At alle kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner køber ind i overensstemmelse med EU-udbudsreglerne, herunder de gældende tærskelværdier og øvrig lovgivning.

Formålet med udbudspolitikken

Det primære mål med Roskilde Kommunes udbudspolitik er at sikre, at kommunen ud fra en helhedsvurdering opnår de økonomiske mest fordelagtige tilbud, hvor der lægges vægt på, at konkurrenceudsættelsen tjener et eller flere af nedenstående formål:

  • Bedre kvalitet
  • Øge brugernes valgmuligheder
  • Høste potentielle økonomiske besparelser
  • Højere effektivitet

Udbudspolitikken omhandler tjenesteydelser samt driftsopgaver, der i sidste end kan udmønte sig til en egentlig udlicitering, såfremt opgaven og dermed medarbejderne overdrages til en privat virksomhed.

Publikationer

Indkøbs- og Udbudspolitik Roskilde 2023

Indkøbs- og Udbudspolitik Roskilde 2023