Akutnumre og beredskab

Ved livstruende situation

Du skal ringe 1-1-2, hvis det drejer sig om en akut livstruende situation.

Akutnumre i Region Sjælland

Find telefonnumre til:

  • Lægevagt
  • Skadestue
  • Psykiatrisk akutmodtagelse
  • Center for voldtægtsofre
  • Tandpinevagten
  • Giftlinjen

Fjernvarme, spildevand, vand og kloak

Har du akutte problemer inden for fjernvarme, spildevand og vand? Ring til Fors hele døgnet på telefon 70 20 20 66.

Se mere hos Fors