Akutnumre og beredskab

Nyt nummer til lægevagt, skadestue og psykiatrisk akutmodtagelse

Du skal ringe 18 18, når du skal igennem til lægevagt, skadestue eller psykiatrisk akutmodtagelse.

Du skal fortsat ringe 1-1-2, hvis det drejer sig om en akut livstruende situation.

Oversigt over forskellige akutnumre

Lægevagten

Lægevagten er en telefonvisiteret lægevagt. Så du skal altid ringe først på telefonen.

Du vil altid møde en læge i telefonen. Du kan kontakte lægevagten i tilfælde af akut opstået sygdom, akut forværring af eksisterende sygdom eller mindre skader.

Læs mere om Lægevagten.

Ring 18 18

Roskilde Skadestue

Husk at du skal ringe til akuttelefonen før du møder op på skadestuen. Hørehæmmede kan møde op uden at ringe først.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Roskildes skadestue.

Ring 18 18

Psykiatriske akutmodtagelser

Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Roskilde, hvis du og/eller en pårørende har behov for akut psykiatrisk hjælp.

Ring 18 18

Giftlinjen

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle borgere kan ringe ind i tilfælde af forgiftning og få råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling.

Læs mere om giftlinjen

Ring 82 12 12 12

Tandpinevagten

Region Sjælland tilbyder akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage.

Læs mere om tandpinevagten

Ring 29 60 01 11

Kloak

Vagttelefon ved driftsforstyrrelser af kloakker uden for åbningstiden.

Hvis du har brug for at få fat på driften af kloakkerne akut, kan du ringe til Fors A/S hele døgnet

Læs mere hos Fors A/S

Ring 70 20 20 66