Akuttelefonen

Før du tager på skadestuen i Region Sjælland, skal du altid ringe til Akuttelefonen først. Her bliver du guidet til den rigtige og hurtigste hjælp.

Telefonnummeret er: 70 15 07 08.

Læs mere om akuttelefonen

Lægevagten

Lægevagten er en telefonvisiteret lægevagt. Så du skal altid ringe først på tlf: 70 15 07 00.

Du vil altid møde en læge i telefonen. Du kan kontakte lægevagten i tilfælde af akut opstået sygdom, akut forværring af eksisterende sygdom eller mindre skader.

Læs mere om Lægevagten

Sjællands Universitetshospital, Roskildes Skadestue

Husk at du skal ringe til akuttelefonen på 70 15 07 08 før du møder op på skadestuen. Hørehæmmede kan møde op uden at ringe først.

Sjællands Universitetshospital, Roskildes skadestue

Tandpinevagt og giftlinjen

Find information om akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage, og om Giftlinjen, der hjælper med telefonrådgivning i tilfælde af forgiftning.

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning hvor alle borgere kan ringe ind i tilfælde af forgiftning og få råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling. Tlf. 82 12 12 12.

Region Sjælland tilbyder akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage. For akut tandlægehjælp, ring på 29 60 01 11.

Psykiatriske akutmodtagelser

Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Roskilde, hvis du og/eller en pårørende har behov for akut psykiatrisk hjælp.

Tlf. 58 53 75 00.

Kloak

Vagttelefon ved driftsforstyrrelser af kloakker uden for åbningstiden

Hvis du har brug for at få fat på driften af kloakkerne akut, kan du ringe til Fors A/S hele døgnet på tlf. 70 20 20 66.

Gå til Fors A/S hjemmeside.