Erhvervsudvalget (§ 17 stk. 4)

1. januar 2022 tiltrådte Roskilde Kommunes ny-sammensatte Erhvervsudvalg.

Erhvervsudvalget er nedsat med henblik på

 • at skabe den gode dialog mellem Roskilde Kommune og en række toneangivende erhvervsorganisationer
 • at sikre udviklingen af gode vækstbetingelser for virksomheder og turismeaktører
 • at skabe, tiltrække og fastholde arbejdspladser samt understøtte, at flere turister besøger destinationen
 • at sikre et højt niveau på den kommunale erhvervs- og turismeservice
 • at formulere Roskilde Kommunes fremtidige strategier og politikker indenfor erhverv, turisme og globalisering samt igangsætte projekter og initiativer i relation hertil

Udvalget refererer til og har indstillingsret til Økonomiudvalget og har kompetencer til at igangsætte projekter og initiativer indenfor rammerne af Erhvervs- og Vækstpolitikken samt Turismepolitikken. Udvalget arbejder således med nogle meget centrale og brede politiske dagsordener med berøring til andre politiske udvalg. Udvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsafdelingen.

Fra politisk side er udpeget følgende medlemmer af Erhvervsudvalget:

 • Lars Lindskov (C) - formand
 • Anna Bondo Nielsen (O)
 • Camilla Vilby-Mokvist (A)
 • Gitte Louise Simoni (A)
 • Jacob Søegaard (V)

Desuden er udpeget en række eksterne erhvervs- og turismerepræsentanter som medlemmer af udvalget:

 • Morten Hovmøller (Dansk Industri/Gorm HansenA/S) 
 • Carsten Johnsen (Dansk Erhverv/Beierholm)
 • Niels Moestrup (Dansk Byggeri/Moestrup Tømrer og Snedker)
 • Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark/FB-Gruppen)
 • Rune Tarnø (Erhvervsforum Roskilde/Njord Law Firm)
 • Henrik Vincents Johansen (Roskilde Handel/Roskilde Fællesbageri)
 • Morten Thomsen Højsgaard (Visit Fjordlandet/ROMU)
 • Ole Holtse Olsen (3F Roskildeegnen)
 • Jesper Østrup (Roskilde UddannelsesNetværk/Roskilde Tekniske Skole)
 • Jesper Henriksen (Finans Danmark/Spar Nord)

Kontakt udvalget

Vil du gerne rette en henvendelse til udvalget, er du velkommen til at skrive til kommunen@roskilde.dk, som vil videreformidle det til udvalget.

Skriv gerne hvilket udvalg din henvendelse skal videresendes til.