Vand og klimatilpasning - handleplan 2021-24

Klima- og Miljøudvalget sender sine planer for at håndtere klimaforandringerne ud til kommentarer.

Type

Høring

Område

Gadstrup og omegn, Jyllinge og Gundsømagle, Roskilde, Viby og omegn, Ågerup og omegn

Høringstart

06.05.2021

Høringsfrist

17.06.2021

Høring

Helt tilbage i 2013 vedtog byrådet en Strategi for Vand- og Klimatilpasning – og var godt i gang med at arbejde med, hvordan kommunen skulle håndtere store mængder regnvand, blandt andet i Trekroner og på Musicon. Men så kom stormfloden Bodil i december 2013 og ændrede fokus. 

Arbejdet med kystsikringen er nu næsten færdigt, og det politiske fokus er igen skiftet til at sikre kommunen mod øgede regnvandsmængder - og først længere ud i fremtiden at genoverveje sikringen mod øget vandstand i fjorden.

Handleplanens bud på de kommende 4 års prioriteringer er, at der på de områder hvor vi ved, at der er behov for at klimasikre - og løsningerne er kendte – der går vi i gang. Men der er også mange steder, hvor vi har brug for mere viden om, hvilke løsninger, der er nødvendige, og effektivt kan sikre området. Her vil vores fokus være at få skabt et stærkt beslutningsgrundlag.

I alt er det blevet til 27 indsatser. 

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2018-2021) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Navne-/adressebeskyttelse

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via Miljø digital post (borger). Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse.

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via Miljø digital post (borger) eller Miljø digital post (virksomhed). Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du sender dit høringssvar til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. Læs om databeskyttelse her.

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.