Søg om økonomisk friplads i dagtilbud, SFO eller klub

Ligger husstandens samlede indtægt under en vis grænse, kan du få tilskud fra kommunen til økonomisk friplads i dagtilbud, SFO eller klub.

Søg om økonomisk friplads i dagtilbud, SFO eller klub
Få hjælp til selvbetjening
Ring på tlf. 70 20 00 00 - Mandag - fredag 09.00 - 18.00

Sådan gør du:

    Du får brug for: