Miljøpulje og klimafond

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores miljøpulje eller klimafond.

Klimafonden og Miljøpuljen er puljer, man kan ansøge om støtte fra. De har til formål at understøtte bæredygtighed og klima med initiativer, der kan føre til konkrete forbedringer af klima og miljø til inspiration for andre.

  • Miljøpuljen er på 100.000 kr. og bevilliges af Byrådet i Roskilde Kommune.
  • Klimafonden er på 200.000 kr. årligt og bevilliges af Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.

Hvad er Miljøpuljen?

Byrådet bevilliger årligt 100.000 kr. til støtte til projekter, der sætter fokus på bæredygtighed og klima.

I 2021 har projekter med fokus på energibesparende adfærd førsteprioritet.

Miljøpuljen - det skal du vide

Hvem har tidligere modtaget Miljøpuljen?

Hvad er Klimafonden?

Klimafonden skal støtte op om Roskilde Kommunes Strategiske Klima- og Energiplan ved at muliggøre projekter og skabe strategiske samarbejder om klima mellem virksomheder, videninstitutioner og foreninger.

Der er fokus på at støtte projekter, der kombinerer klimadagsordenen med fx. sundhed, affald, transport, biodiversitet og fødevarer.

Klimafonden er på 200.000 kr. årligt og bevilges af Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.

Klimafonden - det skal du vide

Hvad er tidligere blevet støttet af Klimafonden?

Trine Keinicke Sørensen

Trine Keinicke Sørensen

Afdeling: By, Kultur og Miljø Sekretariatet

46 31 30 00 trineks@roskilde.dk