Miljøpulje, klimafond og klimaprisen

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores miljøpulje eller klimafond. Og vi kvitterer gerne for de bedste initiativer med vores klimapris.

Tre muligheder i Roskilde Kommune for at understøtte miljø- og klima initiativer økonomisk

Klimafonden og MiljøpuljenRoskilde er puljer, man kan ansøge om støtte fra. De har til formål at understøtte bæredygtighed og klima med initiativer, der kan føre til konkrete forbedringer af klima og miljø til inspiration for andre.

  • Klimafonden er på 200.000 kr. årligt og bevilliges af Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.
  • Miljøpuljen er på 100.000 kr. Byrådet afsætter årligt midlerne og Miljøpuljens tema fastlægges af Klima- og Miljøudvalget og midlerne fordeles administrativt en gang årligt.

Klimaprisen er en pris, der gives til en eller flere virksomheder, der har gjort en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig produktion og har lokal forankring.

  • Byrådet har afsat 50.000 kr. til Roskilde Kommunes Klimapris.

Miljøpuljen - det skal du vide

Hvem har tidligere modtaget Miljøpuljen?

Klimafonden - det skal du vide

Hvad er tidligere blevet støttet af Klimafonden?

Klimaprisen - det skal du vide