Vestre Hedevej

Ved Vestre Hedevej ligger et ca. 11.000 m2 stort erhvervsområde til lettere og middeltung industri

Erhvervsarealerne udstykkes efter behov. Udstykningen sker fra områdets nordlige side, med mindre særlige forhold taler for andet.

Arealet kan anvendes til lettere og middeltung industri i form af servicevirksomheder, trykkerier, engroshandel, transport, tekniske anlæg, lager o.lign. 

Prisen for arealet er 450 kr. pr. m². plus moms. Prisen er excl. diverse tilslutningsafgifter.

Arealerne udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det betyder, at Roskilde Kommune forbeholder sig ret til, frit at vælge mellem indkomne tilbud eller helt forkaste alle tilbud, og at Roskilde Kommune ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Byrådet dispenserer fra lokalplanens krav om grundstørrelse jf. planloves § 19.

Tilbud skal sendes til erhverv@roskilde.dk
For yderligere oplysninger kontakt Erhvervschef Jens Thornsen på tlf. 46 31 31 54, jensdt@roskilde.dk

Fakta

  • Arealet er på ca.11.000 m2. 
  • Området er reguleret efter lokalplan 636 og lokalplan 329
  • Matrikelnummer 7a, 7b, 9e, 13a St. Hede Roskilde Jorder
  • Der er efter miljøbeskyttelseslovens paragraf 20 givet tilladelse til, at der kan modtages fyldjord i området. Der er foretaget en boreprøve i området, PDF icon Se borerapporten her

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00