Vestre Hedevej 30

Roskilde Kommune udbyder en ejendom matr.nr. 13d Vindinge Lillevang, Roskilder Jorder beliggende Vestre Hedevej 30, 4000 Roskilde til salg

Ejendommen er ubebygget og udgør 11.038 m2. 

Ejendommen udbydes til en mindstepris på 4.967.100 kr. excl. moms. 

Udbudsvilkår kan ses her. og kan ligeledes hentes på www.roskilde.dk/grunde.

Komplet bilagsmateriale kan rekvireres ved Marina Henriksen på marinah@roskilde.dk

Kontakt:
Roskilde Kommune
Byrådssekretariatet
Juridisk Chefkonsulent
Sofie Svarre Müller
Tlf. 4631 8014
Sofiesm@roskilde.dk