Trekroner Vest

Ved Trekroner Allé udbydes ca. 116.000 m2 erhvervsområde til bl.a. kontor- og servicevirksomhed.

Området er ca. 116.000 m2 og skal ifølge lokalplanen opdeles i lommer jf. skitsetegning.


Nærmeste naboer er Roskilde Universitetscenter med ca. 10.000 studerende indenfor retningerne natur, samfund og humanisme og det ny boligområde i Trekroner, der er en blanding af private ejerboliger, andelsboliger, forskellige former for lejeboliger og bofællesskaber.

Området er stationsnært og motorvejen kan nås indenfor 5 minutter.

Arealerne udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det betyder, at Roskilde Kommune forbeholder sig ret til, frit at vælge mellem indkomne tilbud eller helt forkaste alle tilbud, og at Roskilde Kommune ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Byrådet dispenserer fra lokalplanens krav om grundstørrelse jf. planloves § 19.

Anvendelse

Området er reguleret af lokalplan 505, der giver plads til kontor, laboratorium, administrations- og servicevirksomhed, offentlige institutioner med et naturligt tilhørsforhold til den for området angivne karakter.

For yderligere oplysninger kontakt Erhvervschef Jens Thornsen på
tlf. 46 31 31 54,  jensdt@roskilde.dk

Fakta

  • Arealet er på ca. 116.000 m2.
  • Matrikelnummer 43a, 45a, 46a, 50a, 51a, 59a,  Nymarken Roskilde Jorder
  • Lokalplanen angiver byggefelter i lommer på mellem 25.000 m2 og op til 29.000 m2. Der skal udarbejdes projektplaner for projekter i de enkelte lommer, gerne for hele lommen.
  • Pris: 800 kr. m2.

Forhold omkring byggemodning og forsyning

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00