Langebjerg

Langebjerg et stort erhvervsareal, der ikke er udstykket (jf. nedenstående kort). Området kan udstykkes i en række mindre grunde (minimum 5.000 m2) eller anvendes til én stor virksomhed.

Erhvervsarealerne er beliggende ved Langebjerg (Roskilde øst) og kan anvendes til lettere industri og værkstedsvirksomheder samt engros- og lager virksomheder. Det samlede areal er på ca. 85.000 m2. Prisen for arealerne er på 650 kr pr. m2 plus moms. For de arealer hvor tilstandsservitutter sætter begrænsninger for anvendelsen ydes der rabat, således prisen er på 250 kr. pr. m2 plus moms.PDF icon Arealerne er markeret på dette kort

Prisen er excl. diverse tilslutningsafgifter. Arealerne kan udstykkes i de ønskede størrelser. Der er byggepligt indenfor et år fra overtagelsen.

Arealerne udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det betyder, at Roskilde Kommune forbeholder sig ret til, frit at vælge mellem indkomne tilbud eller helt forkaste alle tilbud, og at Roskilde Kommune ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Byrådet dispenserer fra lokalplanens krav om grundstørrelse jf. planloves § 19.

PDF icon Kort over erhvervsområder ved Langebjerg

Tilbud skal sendes til erhverv@roskilde.dk

For yderligere oplysninger kontakt Erhvervschef Jens Thornsen på tlf. 46 31 31 54, jensdt@roskilde.dk

Fakta

  • Arealets størrelse ca. 72.000 m2
  • Området er ligger indenfor gå afstand til Trekroner Station og motorvejen kan nås indenfor 5 minutter.
  • Området er reguleret af lokalplan 588, der giver plads til lettere industri og værkstedsvirksomhed, en gros og lagervirksomhed med tilhørende forretningsvirksomhed samt kontor og administrationsformål.  
  • Matrikelnummer: matr.nr. 52a, 52d, 52e og 87a St. Hede Roskilde jorde.
  • Udstykningen starter fra Københavnsvej, medmindre særlige forhold tilsiger andet.
  • Højspændingsledning krydser dele af grunden. For deklarationsbæltet (10 meter på hver side af højspændingsledningen) gives et afslag i prisen. 

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00