Mentorordning

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde

Mentorordning

En mentors funktioner kan være meget forskellige og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt at fastholde et job. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge.

Hvem kan være mentor?

Der er ingen regler for, hvem der kan være mentor; det afgør jobcenteret ud fra en faglig vurdering. Mentoren kan være en medarbejder på virksomheden, en ekstern konsulent eller en medarbejder fra jobcentret. Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver varetager.

Antallet af timer, der kan bevilliges støtte til, afhænger af personens behov og forudsætninger. Støtten kan (med få undtagelser) bevilges for maksimum seks måneder, med mulighed for forlængelse. Der findes ingen regler om, hvor mange timers støtte, der kan bevilges.

Hvordan bevilges mentorstøtte?

Ved bevilling af en mentor indgås der en skriftlig aftale mellem personen og jobcenteret. Timetallet fastsættes i en aftale mellem jobcentret og virksomheden ud fra et gennemsnitligt behov for mentorstøtte for de pågældende personer.
Hvis mentoren er en medarbejder i virksomheden, ydes tilskud til virksomheden til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen i en periode. Der kan ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, hvor der fastsættes et timetal for mentorfunktionen i stedet for til den enkelte person.

Når mentor skal anmode om betaling, gøres det ved at sende en faktura. Udfyld og send fakturablanketten her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Handicapkompensation@roskilde.dk