Rekruttering, opkvalificering og fastholdelse

Virksomhedspartnerne fra Jobcenter Roskilde er din lokale samarbejdspartner til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse.

Søg ny medarbejder på Jobnet.dk

Her kan du finde din nye medarbejder. Der ligger tusindvis af CV'ere, men I kan også selv annoncere efter medarbejdere. Begge dele er gratis.

Jobordninger - Fakta ark

Der er mange muligheder for at rekruttere og fastholde arbejdskraft. Vi giver overblikket her på siden.

Nyt sygedagpengesystem og forlængede sagsbehandlingstider

Nyt sygedagpengesystem vil på sigt gøre det mere enkelt for borgere og arbejdsgivere at få behandlet sygedagpengesager.

Få hjælp til at fastholde din medarbejder ved langt sygefravær, ved hyppigt sygefravær af kortere varighed og ved risiko for nedslidning.

Arbejdsfastholdelse

Få hjælp til at fastholde din medarbejder ved langt sygefravær, ved hyppigt sygefravær af kortere varighed og ved risiko for nedslidning.

Længerevarende sygefravær

Har du en sygemeldt medarbejder, skal du sørge for at indberette sygefravær og for at ansøge om sygedagpengerefusion.

Aftale vedr. kronisk sygdom §56 og §58a - arbejdsgiver

Lider din medarbejder af en kronisk/langvarig lidelse, kan man indgå en §56 aftale for lønmodtagere og §58a aftale for selvstændige.