Sundhedstilbud i Syd

Sundhedstilbud i Sundheds- og Omsorgscenter Syd i Viby

Åben sundhedsrådgivning er for alle. Du har bl.a. mulighed for at få målt din lungefunktion, vægt/BMI/fedtprocent og blodtryk.