Sundhedstilbud i Midt

Sundhedstilbud i Sundheds- og omsorgscenter Midt

Åben sundhedsrådgivning er for alle. Du har bl.a. mulighed for at få målt din lungefunktion, vægt/BMI/fedtprocent og blodtryk.

Øvrige sundhedstilbud

Alle tilbud foregår i Sundheds- og Omsorgscenter Midt, Æblehaven 74, 4000 Roskilde.