Kørsel til svært bevægelseshæmmede

Du har mulighed for at blive medlem af kørselsordningen flexhandicap hos Movia, hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Movia Flexhandicap

Movia Flexhandicap bevilges efter Lov om Trafikselskabers § 11.

Bemærk: For borgere i Roskilde Kommune:

For at blive medlem af Flexhandicap hos Movia skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have fast bopæl i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn eller brofaste øer)
  • Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.
  • Du skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke. Kørestol eller ganghjælpemiddel skal være bevilliget af det offentlige/kommunen.

Du kan få bevilget 104 ture årligt. Bemærk at der er egenbetaling ved hver tur.

Flexhandicap tilbyder kollektiv kørsel fra dør til dør. Der vil ofte være flere passagerer i vognen, og der vil af og til blive kørt en omvej.

Flexhandicap omfatter kørsel til alle formål. Læs mere om dine muligheder for Flexhandicap på Movias hjemmeside.

Sagsforløb

Hvis du har adgang til internettet, kan du selv printe ansøgningsskemaet ud eller du kan kontakte Hjælpemiddelafsnittet og få tilsendt et ansøgningsskema.

Herefter kan du sende ansøgningsskemaet til:

Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A

4000 Roskilde

Hvis du er berettiget til medlemskab sendes skemaet videre til Movia, hvorefter de sender et velkomstbrev til dig. Du kan derefter bestille ture hos Movia.

Sagsbehandlingsfristen for behandling af din ansøgning om Movia Flexhandicap er 1 uge.

Du kan se mere om Flexhandicap på Movias hjemmeside.