Sæsonvaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom (lungebetændelse)

Vaccinerne er gratis, og du kan blive vaccineret i regionens vaccinecenter samt hos læger og apoteker, som har valgt at tilbyde vaccineringer.

Den nationale vaccinationsindsats

Det er Sundhedsstyrelsen og regionen, der planlægger vaccinationsindsatsen.

På de forskellige hjemmesider kan du læse mere og få svar på blandt andet:

 • Hvem tilbydes vaccine?
 • Hvornår kan jeg blive vaccineret?
 • Få jeg en invitation til vaccination?
 • Hvor kan jeg blive vaccineret?

Hjælp til vaccination

Du skal som udgangspunkt selv bestille tid til vaccine, og du skal selv sørge for transport til vaccinationsstedet.

Roskilde Kommune hjælper med at vaccinere dig, hvis du:

 • Bor på plejecenter
 • Er 85 år eller derover og allerede får hjælp af kommunen

Vi kontakter dig og aftaler det videre forløb, hvis du ønsker at blive vaccineret.

Hjælp til tidsbestilling

Hvis du selv skal bestille tid til vaccination og har brug for hjælp, kan du ringe til:

 • Region Sjællands callcenter på telefon 70 20 42 33

Hjælp til kørsel

Du kan som borger i Roskilde Kommune få hjælp til kørsel til vaccination, hvis:

 • Du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du ikke selv (eller med hjælp fra pårørende) kan komme hen til vaccinationscenteret
 • Du er pensionist
 • Du opfylder ovenstående kriterier, ikke har egen bil, og samtidig ikke er medlem af en kørselsordning (Fx Flextrafik)

Vær opmærksom på, at du kun kan få bevilliget hjælp til kørsel til vaccination én gang. Det vil sige, at hvis du får hjælp til kørsel til vaccination mod corona inden vaccinationerne mod influenza og pneumokoksygdom er klar, kan du ikke få kørsel til de øvrige vaccinationer senere. Så snart vaccinationerne mod influenza og pneumokoksygdom er mulige, kan du få alle vaccinationer på én gang. Efter planen er det muligt at få alle tre vacciner efter 1. oktober.

Du kan få  hjælp til at bestille transport ved at ringe til:

 • Informationscentret på telefon 46 31 30 00 mandag–fredag kl. 9-14

Hjemmevaccination

Hvis du ikke er i stand til at forlade dit hjem og møde frem i vaccinationscenteret, er der mulighed for, at regionens udekørende vaccine-enhed kommer hjem til dig. Har du i forvejen kontakt med hjemmepleje, sygepleje, botilbud eller andet, taler du med dem om det.

Får du ikke hjælp af kommunen i forvejen, så kontakt kommunens informationscenter på tlf. 46 31 30 00. Vi sørger for at give vaccinecenteret besked, og de vil efterfølgende ringe til dig, så I kan aftale tidspunkt for hjemmevaccination.

Her i Roskilde har vi et samarbejde mellem hjemmeplejen, sygeplejen, Sundhedscentret og Informationscentret, så vi sikrer, at de borgerhenvendelser vi får om vaccination, bliver koordineret og løst. Vi er klar til at hjælpe dig.

Få hjælp til ledsagelse hos Røde Kors

Hos Røde Kors kan borgere, som af den ene eller anden grund føler sig utrygge ved at blive vaccineret eller har svært ved at komme hen til vaccinationsstedet, få hjælp og støtte, hvis man kontakter hjælpelinjen på telefon 35 29 96 60.

Også ukrainske flygtninge er velkomne til at henvende sig til hjælpelinjen

Læs mere hos Røde Kors:

Ledsagelse til vaccination mod covid-19 (Røde Kors)

Sundhedsfaglige spørgsmål om vacciner?

Du skal kontakte din egen læge, hvis du har sundhedsfaglige spørgsmål om vacciner generelt.