Økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Er der sket ændringer i dit liv, som ikke har været til at forudse, og som har medført nødvendige udgifter, du ikke selv kan betale, kan du søge om økonomisk hjælp.

Forlænget sagsbehandlingstid

Der er nu normalt drift på det nye ydelsessystem, og Ydelsen og Voksenservice holder igen åbent.

Du skal dog være opmærksom på, at der fortsat vil være forlænget sagsbehandlingstid.

Ydelsen vil altid foretage en økonomisk behovsvurdering og vurdere udgiftens nødvendighed.

Du skal altid søge om hjælp inden du påtager dig udgiften. Kommunen kan normalt ikke bevilge hjælp til udgifter, som du har påtaget dig inden du søgte hjælpen.

Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du er ledig med lav indkomst og har brug for hjælp til at betale enkeltudgifter eller høje boligudgifter. Er du gift, skal du være opmærksom på, at din ægtefælles formue også tæller med i vurderingen af din økonomiske situation.

Søg om enkeltydelser

For at få hjælp fra kommunen til at betale enkeltudgifter gælder det, at:

  • Der skal være tale om en engangsudgift.
  • Der skal være sket ændringer i dine forhold, som ikke har været til at forudse.
  • Det skal være en rimeligt begrundet enkeltudgift.
  • Hvis du selv skal betale, vil det gøre det svært for dig og din familie at klare sig økonomisk fremover.

Eksempler på enkeltudgifter kan være støtte til flyttehjælp, depositum, dækning af udgifter til tandbehandling eller medicin. Hvis der er tale om en behandling, skal den være nødvendig for dit helbred, og hvis du kan blive behandlet i det offentlige, skal du i stedet blive det. Ansøg om økonomisk støtte nederst på siden eller læs mere om enkeltydelser på Borger.dk.

Hjælp til depositum/flyttehjælp skal du søge om i den kommune, hvor boligen ligger. Du kan derfor kun søge om depositum/flyttehjælp i Roskilde Kommune, hvis boligen ligger i Roskilde Kommune.

Tilskud til tandbehandling

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller andre ydelser efter Aktivloven på samme niveau, og ville være berettiget til en af disse, hvis du ikke modtog ydelsen, kan du søge om at få dækket dine udgifter til tandbehandling. For at være sikker på, at du opfylder betingelserne, skal du søge inden behandlingen. Du kan ikke få tilskud til kosmetiske behandlinger eller behandlinger hos tandlæger uden overenskomst. Tilskuddet gives, efter at eventuelle tilskud fra sygeforsikring Danmark er fratrukket.

Det er din alder og indtægt, der afgør, hvor stort et tilskud du kan få fra Roskilde Kommune. Det gælder for alle, at der er en egenbetaling på 600 kr. årligt (2018):

For dig under 25 år gælder det, at:

  • Tilskuddet fra kommunen dækker 100 % af udgifterne udover din egenbetaling.

For dig, der er mellem 25 år 29 år og modtager uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg el. barselstillæg eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, men ikke dansktillæg gælder det, at:

  • Tilskuddet fra kommunen dækker 100 % af udgifterne udover din egenbetaling.

For dig, der er fyldt 25 år og ikke opfylder kravene for de andre grupper

  • Tilskuddet fra kommunen dækker 65 % af udgifterne udover din egenbetaling.

Hvis prisen på din behandling overstiger 10.000 kr., skal du søge om tilskud, inden du starter behandlingen. Hvis prisen på behandlingen er på under 10.000 kr., skal du i stedet sende regningen til kommunen, efter behandlingen er afsluttet, og så sørger vi for, at du får dit tilskud. Send regningen fra behandlingen sammen med oplysninger om, hvorvidt du er medlem af sygeforsikring Danmark og eventuelt hvilken gruppe til adressen:

Ydelsen
Rådhusbuen 3,
4000 Roskilde

Støtte til høje boligudgifter

Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du er ledig på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Du kan også søge om støtte, hvis du er på sygedagpenge, dagpenge, ledighedsydelse eller ressourceforløb, og du opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp. Samtidig skal du også have været ude for det, der i lovgivningen hedder en social begivenhed. En social begivenhed kan f.eks. være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller lignende, der gør, at du står i en økonomisk svær situation, fordi du har høje boligudgifter eller mange børn at forsørge.

Den særlige støtte (§34 tillæg) til høje boligudgifter er ikke det samme som boligstøtte (boligsikring).

Læs mere om, hvem der kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter i Spørgsmål & svar nedenfor eller på Borger.dk. Ansøg om støtten gennem linket herunder.

Spørgsmål og svar om enkeltudgifter

Spørgsmål og svar om høje boligudgifter

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?