Hvordan kan jeg hjælpe?

Som borger kan du hjælpe ukrainske flygtninge på en række måder. Læs mere om hjælpeorganisationer i Roskilde Kommune - og hvordan du selv kan bidrage.

Er du pensioneret pædagog eller lærer?

Mange af de nyligt ankomne ukrainske flygtninge er børn og unge.

Roskilde Kommune samler derfor viden om pædagoger og lærere på pension eller efterløn, som har lyst til - og mulighed for - at hjælpe de ankomne børn og unge, hvis vi skal modtage så mange, at vi får brug for flere medarbejdere.

Kunne du være interesseret i at genoptage arbejdet?

Så vil det være meget hjælpsomt, at vi ved det. Skriv til Skole og Børn på e-mail: skoleogboern@roskilde.dk 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af os, hvis der er behov for din hjælp.

Hvordan kan borgerne hjælpe?

Hvis du som borger ønsker at hjælpe nu og her, kan du fx kontakte en af nødhjælpsorganisationerne.  Flere af dem har meldt ud, at den bedste måde at hjælpe lige nu er ved at donere penge i stedet for tøj. Pengene skal blandt andet bruges til at sikre vandforsyningen i Ukraine, købe medicin mv.

Roskilde hjælper Ukraine - viskaber.Roskilde.dk

Under viskaber.Roskilde.dk ligger projektsiden Roskilde hjælper Ukraine.

Her får du overblik over lokale initiativer, ligesom borgere og samarbejdspartnere udveksler idéer og input om, hvordan vi bedst kan hjælpe de flygtninge, der kommer til Roskilde.

Roskilde hjælper Ukraine (nyt vindue)

Den Ukrainske Klub i Roskilde

Både borgere og ukrainske flygtninge er velkomne til at kontakte den ukrainske klub i Roskilde. 

Du kan kontakte dem via deres side på Facebook (Ukrainsk klub i Roskilde afdeling af Lastivka)

Den Ukrainske Klub på Facebook (nyt vindue)

Røde Kors har etableret callcenter for frivillige

Mange borgere henvender sig til kommunerne og tilbyder deres hjælp til ukrainske flygtninge. Røde Kors har etableret et callcenter, Røde Kors Parat, hvor spontanfrivillige kan registrere sig og blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår i deres lokalområde.

Røde Kors koordinerer med andre organisationer og myndigheder, der er meget velkomne til at henvise borgere til Røde Kors Parat - Bliv parathjælper.

Når der bliver brug for frivillige til konkrete og relevante opgaver, kan Røde Kors sætte en indsats med de registrerede frivillige i gang.

Bliv parathjælper (nyt vindue)

Bolig til flygtninge fra Ukraine

Roskilde Kommune har ikke indflydelse på, hvor mange ukrainske flygtninge, der vil blive indkvarteret i Roskilde. Kommunen har primært indkvarteret ukrainerne i boliger på Sankt Hans, hvor der er plads til ca. 500 personer.

Tilskud til kost og logi for værter

Som logivært kan du få tilskud ved privat indkvartering af ukrainske flygtninge. Pengene udbetales til logiværten.

For at ansøge om tilskud til kost og logi, skal I henvende jer til Jobcenter Roskilde.

Når I møder op i Jobcentret, skal du og dine logerende medbringe legitimation i form af pas, kørekort eller ID-kort i det omfang, de har.

Hvis du som logivært ikke har mulighed for at komme inden for Ukraine-kontorets almindelige åbningstider, kan du kontakte Team Opstart på telefon 46317994 og aftale et tidspunkt.

Hvad består kost og logi af?

  • Kost - kr. 60,00 pr. person pr. dag
  • Logi – kr. 40,00 pr. person pr. dag
  • Bleer - kr. 100,00 pr. barn pr. uge
  • Hygiejneartikler - et engangsbeløb på kr. 100,00 pr. person

For at du som logivært kan modtage denne økonomisk støtte, skal du:

  • Udfylde og underskrive et udbetalingsbilag med tro- og loveerklæring
  • Udfylde en oversigt med navn, fødselsdato og - om muligt - legitimationsnummer fra pas/kørekort/id på de personer, som der modtages støtte til

Har din virksomhed et job til en ukrainsk flygtning?

Hvis du som virksomhed gerne vil vide mere om mulighederne for at ansætte eller rekruttere kandidater fra Ukraine, skal du kontakte Roskilde Kommunes virksomhedspartnere.

Her får I jeres egen kontaktperson, som faciliterer kontakten mellem jer og nyligt ankomne kandidater fra Ukraine.

Læs mere på Er du virksomhed?

Har du brug for rådgivning om asyl?

Hvis du som borger i Roskilde Kommune har brug for rådgivning om de danske asylregler kan du kontakte integrationskonsulent Janni Sørensen på jannis@roskilde.dk eller telefon 24 90 65 22. 

Vi anbefaler, at borgere fra andre kommuner kontakter deres egen kommune for mere information.