UngeGuiden - den kommunale rådgivning for unge

Som ung i Roskilde Kommune behøver du kun at gå ét sted hen, når du har brug for hjælp og vejledning på din vej mod uddannelse eller job.

UngeGuiden har ansvaret for, at alle unge under 30 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i varigt job. 

UngeGuiden arbejder på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Målgruppen er unge under 30 år uden en ungdomsuddannelse. Vi vil gøre dem parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få et job. UngeGuiden har et særligt ansvar, når unge står i overgangen fra fx 9. eller 10. klasse og skal videre – eller efter ungdomsuddannelsen.  Vi følger løbende op på, at unge er på vej mod enten en uddannelse eller arbejdsmarkedet.

UngeGuiden arbejder sammen med grundskolerne, med sociale tilbud til unge under og over 18 år, med Voksenservice, med Børn og Unge, med FGU-Skolen Øst, med byens ungdomsuddannelser, med erhvervslivet og med frivillige organisationer og foreninger. 

Det hjælper UngeGuiden med 

Uddannelsesvejlederne hjælper unge under 30 år med uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, vejleder 15-17-årige og tilbyder vejledning til 18-30-årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Indtil 1. januar 2020 var uddannelsesvejlederne en del af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Roskilde/Lejre. 

Rådgivere og virksomhedskonsulenter varetager jobcentrets funktioner for unge på uddannelseshjælp, kontanthjælp og i ressourceforløb.  UngeGuiden har også et udførende team, som varetager nogle af opgaverne, og som har en tættere kontakt med de unge i dagligdagen. 

Hvor det er aktuelt, indstiller UngeGuiden unge under 30 år, som har afsluttet grundskolen, til den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den skal gøre de unge parate til at begynde på en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 

Unge, der af personlige eller sociale grunde har brug for én gennemgående kontaktperson i kommunen, kan få tildelt en ungeguide. Ungeguiden skal hjælpe den unge med at gennemføre sin uddannelsesplan.

Udgangspunktet er den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker og mulighederne for at føre dem ud i livet. 

Kontakt UngeGuiden

Bakkesvinget 67 F
4000 Roskilde

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.