Få indflydelse: Dagtilbudsforum

For Skole- og Børneudvalget er dialogen med dagtilbudsbestyrelserne vigtig i udviklingen af kommunens dagtilbud.

Skole- og Børneudvalget ønsker af have en dialog med forældrene om udviklingen af dagtilbudsområdet. Derfor mødes politikerne med repræsentanter for forældre fra kommunens dagtilbud i et dialogforum. 

Dagtilbudsforum består af:

  • Forældrerepræsentanter for områdebestyrelserne samt for Dagplejen og Børnehaven Bjerget
  • Fælles repræsentanter for de selvejende institutioner
  • Skole- og Børneudvalgets medlemmer
  • Repræsentanter for lederne af området
  • Repræsentanter for medarbejderne på området
  • En lederrepræsentant for de selvejende institutioner

Det er aftalt, at alle forældrerepræsentanter for bestyrelser og forældrekontaktudvalg kan deltage i møderne. Dagsorden for møderne i Dagtilbudsforum planlægges i fællesskab mellem formanden for Skole- og Børneudvalget og forældrerepræsentanter for Dagtilbudsforum, der vælges på det foregående møde. Forvaltningen deltager i møderne og er sekretariat.

Dagtilbudsforum holdes som fælles møde med Skole, SFO og Klubforum den 11. maj 2022 kl. 17-19 på rådhuset.

Invitation med program er sendt ud via områdelederne og ledere i selvejende dagtilbud. 

Dagtilbudsforum holdes som et fælles møde med Skole, SFO og Klubforum den 11. maj 2022 kl. 17-19 i kantinen på rådhuset. Emnet for mødet vil være forældreinddragelse - nærmere program følger senere. 

Tilmeld dig til jannim@roskilde.dk senest den 4. maj 2022. 

Mødet i efteråret holdes også som et fælles møde med Skole, SFO og Klubforum den 25. oktober 2022.