Få indflydelse: Dagtilbudsforum

For Skole- og Børneudvalget er dialogen med dagtilbudsbestyrelserne vigtig i udviklingen af kommunens dagtilbud.

Skole- og Børneudvalget ønsker af have en dialog med forældrene om udviklingen af dagtilbudsområdet. Derfor mødes politikerne med repræsentanter for forældre fra kommunens dagtilbud i et dialogforum. 

Dagtilbudsforum består af:

  • Forældrerepræsentanter for områdebestyrelserne samt for Dagplejen og Børnehaven Bjerget
  • Fælles repræsentanter for de selvejende institutioner
  • Skole- og Børneudvalgets medlemmer
  • Repræsentanter for lederne af området
  • Repræsentanter for medarbejderne på området
  • En lederrepræsentant for de selvejende institutioner

Det er aftalt, at alle forældrerepræsentanter for bestyrelser og forældrekontaktudvalg kan deltage i møderne. Dagsorden for møderne i Dagtilbudsforum planlægges i fællesskab mellem formanden for Skole- og Børneudvalget og forældrerepræsentanter for Dagtilbudsforum, der vælges på det foregående møde. Forvaltningen deltager i møderne og er sekretariat.

Skole- og Børneudvalget inviterer til dialogforum om fremtidens forældresamarbejde i dagtilbud, skole, SFO og klub

Den 12. april 2023 kl. 17.00-19.00 på Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.

Skole- og Børneudvalget inviterer forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i dagtilbud, skoler, SFO og klubber samt øvrige forældre til børn og unge i kommunen til at deltage i dialogforum.

Sociolog Maria Ørskov Akselvoll, der er aktuel med bogen Det grænseløse forældreskab, vil sætte dialogen i gang med et spændende oplæg, hvor hun med udgangspunkt i sin forskning, sætter fokus på forældresamarbejdet om trivsel og sociale arrangementer - og hvor forskelligt dette opleves af forældrene.

Herefter vil Skole- og Børneudvalgets politikere gerne i dialog med deltagerne på mødet om, hvordan vi i Roskilde Kommune kan skabe fremtidens forældresamarbejde.

Forårets dialogmøde med bestyrelser på Skole- og Børneudvalgets område giver denne gang plads til at øvrige forældre kan deltage. Hovedtema for mødet er forældresamarbejde, som led i kommunens udvikling, hvor Skole- og Børneudvalget har nedsat ”Tænketanken om fremtidens forældresamarbejde”. Dit input på mødet vil således indgå i tænketankens videre arbejde. Læs evt. mere om tænketanken her: Tænketank om fremtidens forældresamarbejde - Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget glæder sig til at høre, hvad du tænker. Der bydes på en sandwich ved ankomst, så alle har energi til den gode dialog.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til Skole og Børn Sekretariatet, hvor du skriver dit fulde navn og navnet på det dagtilbud, skole, SFO eller klub, hvor du har børn. Send mail skoleogboern@roskilde.dk senest den 27. marts  2023. Der er begrænsede pladser til dialogmødet, så hold øje med din bekræftelse af tilmeldingen.

Vidste du, at du frem til 19. marts 2023 også kan bidrage med dine vilde ideer om fremtidens forældresamarbejde på Viskaber.roskilde.dk?

"Som familiesociolog arbejder jeg med forholdet mellem samfundet og familien. Nærmere bestemt hvordan forældreskabet og opdragelsen skabes og formes i samspil med samfundets udvikling og dets strukturer – herunder politik, velfærdstilbud, institutioner og skoler, kultur og marked. Og det gør det mere end nogen sinde før, for i dag er der rigtig mange samfundsaktører, der gerne ’vil noget’ med forældrene og som har interesse i at forme forældreskabet – enten fordi de gerne vil sikre velfærdsstatens overlevelse eller fordi de vil sælge noget.

Jeg beskæftiger mig særligt med, hvordan tidens forældreskab og samfundets ideal for, hvordan man er en ’god’ forældre er historisk intensivt og krævende for forældre. Og hvorfor det faktisk er et problem – for samfundet og for forældrene.”

Maria Ørskov Akselvoll, Sociolog.

Fælles dialogforum mellem Dagtilbudsforum og Skole, SFO og Klubforum i 2023

I 2023 holdes der fælles dialogforum mellem Dagtilbudsforum og Skole, SFO og Klubforum på følgende datoer: 

Onsdag den 12. april 2023 kl. 17.00 - 19.00  

Torsdag den 16. november 2023 kl. 17.00 - 19.00

Information om program og sted meldes ud via lederne på de forskellige områder, og vises også her på siden forud for mødernes afholdelse.