Gundsømagle Børnehus

I Gundsømagle Børnehus er det vigtigt for os, at forældrene bliver medspillere i deres børns hverdag.

Nærvær, anerkendelse og omsorg

Vores grundværdi er, at barnet er i centrum. Det er vores kerneopgave i alt det pædagogiske arbejde, som vi tilrettelægger. Nøgleord som nærvær, anerkendelse og omsorg er det, vi arbejder ud fra. Vi vægter et højt socialt fællesskab, hvor forståelse og indlevelsesevne i forhold til hinanden er vigtig. Vores børnehus er en institution med en god og rar atmosfære, hvor børn, forældre og personalets trivsel er i fokus.

Når jeres barn starter i Gundsømagle Børnehus skal det gerne være en god oplevelse. Derfor er det vigtigt, at der fra start er en god dialog mellem forældre og personale. Vi har fokus på indkøringen, da børn reagerer forskelligt ved skift i deres dagligdag, så det er en god idé at afsætte god tid til indkøringen. I indkøringsperioden bliver der knyttet en primær person til jer og jeres barn, her fortælles der om de små vaner og behov, jeres barn har.

I det daglige vægter vi de gode snakke med forældrene. Det er vigtigt for os, at forældrene bliver medspillere i deres børns hverdag.

Hyldekær og Brumbassen

Gundsømagle Børnehus er et børnehus med 140 børn fordelt mellem otte stuer i to huse med små tre kilometer mellem husene: Afdeling Hyldekær har tre vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Afdeling Brumbassen består af tre børnehavegrupper. Børnene er aldersblandede på stuerne, det vil sige i vuggestuen 0-3 år og i børnehaven 3-6 år.

Tæt på skov, marker og enge

Gundsømagle Børnehus ligger i skønne landlige omgivelser tæt på skov, marker og enge med mulighed for helt fantastiske udeoplevelser i nærmiljøet. Derudover har begge afdelinger nogle dejlige store legepladser med rig mulighed for aktiviteter af forskellig karakter, bålhytter, legestativer, sandkasse og en masse grønne arealer og forskellige læringsmiljøer. Vi benytter også vores nærmiljø rigtig meget.

 

Samarbejdet med forældrene

Forældrene spiller en vigtig rolle i Gundsømagle børnehus, både formelt og uformelt. Forældrekontaktudvalget og områdebestyrelsen fungerer som den formelle del, som skaber sammenhæng mellem institutionen og de øvrige forældre. Via bestyrelsen drøftes bl.a., hvordan vi bedst muligt skaber viden om og interesse for det liv, børnene har i institutionen.

Områdeledelse

Gundsømagle Børnehus er en kommunal daginstitution i Roskilde kommunes Nordøst område, som derudover består af Børnehuset Elverhøj, Veddelev Børnehus, Børnehuset Egegården, Børnehuset Freja, Børnehuset Storkereden og Børnehuset Trylleskoven.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller ønsker at besøge os.

Kontakt Gundsømagle Børnehus

Afdeling Hyldekær: Piledyssen 50. Afdeling Brumbassen: Margrethevej 5. Gundsømagle.
4000 Roskilde

Mandag kl.6.30-17.00

Tirsdag – fredag kl.6.30-16.45

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.