Friplads i dagtilbud, SFO og klub

Ligger husstandens samlede indtægt under en vis grænse, kan du få tilskud fra kommunen til økonomisk friplads i dagtilbud, SFO eller klub.

Økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub

Tilskuddet hedder økonomisk friplads, og du kan søge det digitalt her på siden.

Du kan søge tilskud til:

  • Daginstitution, dagpleje inklusiv mad
  • SFO
  • Klub

Er husstandens samlede aktuelle A-indkomst under 563.800 kr. årligt i 2020 eller 576.800 kr. i 2021, kan du få et tilskud fra kommunen, som helt eller delvist dækker udgifterne til pasning, alt efter indkomstens størrelse. Hjemmeboende børns indtægt skal ikke regnes med i den samlede aktuelle A-indkomst. Men vær opmærksom på, at feriepenge nu medregnes når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Se en oversigt over samlet indkomst og tilskuddets størrelse

Er der hos forældrene eller den forælder, der har folkeregisteradressen, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn. Er du enlig forsørger, vil du i 2020 få trukket  63.506 kr. fra indkomstgrundlaget, før fripladstilskuddet beregnes. Fradraget som enlig forsørger stiger i 2021 til 64.967 kr.

Efter du har sendt ansøgningen, vil tilskuddet gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.

Samkørsel med personoplysninger fra andre offentlige myndigheder

Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til kontrol, når du ansøger om at få nedsat din egenbetaling i forhold til tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre.

Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Danmark. (§ 12 a)

Socialpædagogisk fripladstilskud

Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis det af sociale eller pædagogiske grunde er særlig påkrævet, at dit barn er i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben, og hvis spørgsmålet om betalingen gør det svært for barnet at blive optaget eller blive i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben.

Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads ved at henvende dig til Børn og unge på boernogunge@roskilde.dk.

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi din indkomst er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny, hvis du igen er berettiget til tilskud.