Børnehuset Spirrevippen

I Børnehuset Spirrevippen tror vi på, at voksne og børn kan lære noget af hinanden. Derfor gør vi meget ud af at have en lyttende, inddragende og skabende tilgang til børnene.

Vi bygger et nyt børnehus

Til efteråret flytter Børnehuset Spirrevippens børn og voksne ind i Roskilde Kommunes nye daginstitution på Køgevej. Du kan læse mere om det nye hus her Ringparkens Børnehus - Roskilde Kommune.

Aha-oplevelser, sjov og ballade i trygge og forudsigelige rammer

I Børnehuset Spirrevippen vægter vi børneperspektivet højt. Vores pædagogiske grundsyn er inspireret af Marte Meo, Low arousal samt Reggio Emilia.

Vi tror på, at voksne og børn kan lære noget af hinanden. Derfor gør vi meget ud af at have en lyttende, inddragende og skabende tilgang til børnene.

Vi tror på flowoplevelser, ahaoplevelser og sjov og ballade – alt sammen i trygge, stabile og forudsigelige rammer. Vi arbejder temabaseret, hvor børnene har mulighed for at undersøge og mærke på egen krop. F.eks. har børnene leget arkæologer og har gravet dinosaurer fri af sand.

Vi prioriterer det nære, det relationelle og det udviklende samspil højt. Derfor opdeler vi os i mindre grupper i løbet af dagen. Vi arbejder med at sætte ord på følelser, og vi støtter børnene i at lære at sige til og fra. Vi gør meget ud af at støtte børnene i at være opmærksomme og hjælpsomme over for hinanden. Derfor ser vi også tit, at børnene henter ting til hinanden, trøster hinanden, hjælper hinanden med overtøj osv.  Vi oplever, at børnene bliver stolte og vokser både af at hjælpe andre og af at blive set og hjulpet.

Vores legeplads appellerer til at udvikle børnenes fantasi, da den er indrettet med en masse ting, som børnene selv kan bruge til at bygge en ramme op omkring deres leg. Den ene dag har de f.eks. bygget et sørøverskib og den næste dag en hule eller en forhindringsbane.

Vi prioriterer at være meget ude, samt at komme på ture i vores nærmiljø. Vi besøger ofte skoven, Musicon, stationen og de omkringliggende legepladser.

Vi har vores eget køkken, og vi tilbyder morgenmad, mellemmåltider og frokost. Vi har det økologiske spisemærke i sølv, med en økologiprocent på mellem 80 og 90%. Vi arbejder ud fra måltidsmærket, som sikrer, at kosten har den rette sammensætning. Køkkenet arbejder tæt sammen med pædagogerne på stuerne. Køkkenet understøtter de forskellige temaer, som vi arbejder med. F.eks. lavede køkkenet i en periode mad i samme farve, som den farve de arbejdede med i vuggestuen.

I løbet af en dag laver vi mange spændende ting sammen med børnene, men dét vi vægter allerhøjest, er, at alle børn oplever, at her er trygt og rart at være, og at alle børn har gode relationer til de voksne og til hinanden. Dét er vores fundament og herfra udvikler vi os sammen.

Tumlinger og Krudtugler mødes i "Krudtlingerne"

Vi har to vuggestuegrupper med 12 børn på hver stue, samt en børnehave med 27 børn. Stuerne i vuggestuen er aldersopdelt, hvilket betyder, at vi kan målrette vore aktiviteter til aldersgruppen. Stuerne opdeler sig i løbet af dagen i mindre grupper på ca. 4 børn.   

I børnehaven er børnene også i mindre grupper i løbet af dagen. Grupperne i børnehaven er også aldersopdelte. Vi prioriterer at være i mindre grupper både i vuggestuen og i børnehaven, da der opstår et andet nærvær og en ro.  

Vi arbejder med at skabe gode og trygge overgange for børnene. Derfor har vi også grupper på tværs af stuerne/afdelingerne. De store Tumlinger mødes med de små Krudtugler en gang om ugen i en gruppe, som vi kalder for Krudtlingerne. Derfor kender både børn og voksne hinanden godt, inden barnet skifter stue. Børnene leger også ofte sammen på legepladsen. De store Krudtugler mødes med de mindste børnehavebørn (Alferne) to gange om ugen. Børnene har derfor et godt kendskab til børnehaven og falder hurtigt til deroppe.  

Vi åbner og lukker i vuggestuen. Børnehavebørnene går op i børnehaven kl. 7.30 og kommer ned i vuggestuen igen omkring kl. 16. 

Vuggestue og børnehave i to adskilte huse

Vuggestue og børnehave ligger i to adskilte huse på samme matrikel. Vuggestuen og børnehaven forbindes af to af vores tre store legepladser.

Vi har en legeplads, hvor vi har gynger samt et bålhus. Legepladsen benyttes mest af børnehaven, men er en fælles legeplads for hele huset. Børnehaven har også deres egen store legeplads omkring børnehavens hus. På børnehavens legeplads er der bakker, rutsjebane, cykelbane, boldbane, sandkasser, hængekøjer og en masse spændende ting til at bygge med. Børnehaven har et stort skur, som de har indrettet som et ekstra læringsrum.

Børnehaven indendørs: Børnehaven er en gammel villa, der er bygget om. Derfor har vi en hyggelig 1. sal med synlige hanebjælker, indrettet med små rum i rummet, så børnene kan lege forskellige lege uden at forstyrre hinanden. I stueplan har børnehaven en stor stue indrettet med små læringsmiljøer.

Vuggestuen har deres egen legeplads. På den ene halvdel er der mulighed for at øve balance, sejle med skib, rutsje og gynge. På den anden halvdel har vi en stor sandkasse og stier til at køre på motorcykler mm. Vi har også en benzinstation, hvis man i legen skulle løbe tør for benzin undervejs. Om sommeren har vi hængekøjer på både vuggestuens og børnehavens legeplads.  

Vuggestuen er indrettet, så hver stue har to store rum og et badeværelse. I vuggestuen har vi også indrettet små rum i rummene. For enden af bygningen ligger krybberummet, hvor de små sover til middag. Der kan åbnes op alt efter vejret og krybberne kan køres ud under et halvtag.

Samarbejdet med forældrene

Det er vigtigt for os, at både børn og forældre føler sig velkomne og trygge. Derfor prioriterer vi forældresamarbejdet højt. Vi er meget interesserede i at inddrage jer i vores hverdag. Det gør vi primært ved at dokumentere med billeder og tekst på Aula, men vi er også interesserede i at høre fra jer, hvis der er noget, som I undrer jer over eller har gode ideer til.

Opstarten i vuggestuen er som regel det første, vi samarbejder omkring. For at gøre overgangen fra hjem til vuggestue tryg for både børn og forældre, har vi hver fredag åben indkøring fra kl. 12-13. Det betyder, at I kan komme og besøge os sammen med jeres børn, når I har fået tilbudt en plads hos os. Det er vores erfaring, at det er med til at skabe tryghed og forudsigelighed for både børn og voksne.

Områdeledelse

Børnehuset Spirrevippen er en del af Område Øst. Området omfatter også børnehusene Skademosegård, Nova, Trekroner, Vanddråben, Spirebakken, Reden og Fuglebakken.

Læs mere om områdeledelse.

Besøg os

I er meget velkomne til at komme og besøge os. For at vi kan møde jer, være nærværende og vise jer rundt, skal I ringe i forvejen og aftale en tid. I kan ringe på 46 31 47 70.

Vi glæder os til at møde jer!

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Spirrevippen

Ringparken 23
4000 Roskilde

Mandag - onsdag 6.30-16.45

Torsdag 6.30-17 

Fredag 6.30-16.45

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.