Børnehuset Solsikken

I den selvejende institution Børnehuset Solsikken tager vi udgangspunkt i børnenes ressourcer og har altid børnenes trivsel, udvikling og læring i fokus.

En tryg ramme for det gode børneliv

Vi er et mangfoldigt børnehus med en flerkulturel børne-, forældre- og personalegruppe. Vi tager udgangspunkt i børnenes ressourcer og har altid børnenes trivsel, udvikling og læring i fokus. Vi er som børnehus en tryg ramme for det gode børneliv. Vi arbejder målrettet med Marte Meo metoden, som er en metode, der tager udgangspunkt i børnenes ressourcer. Vi er nærværende og har fokus med det enkelte barns udviklingspotentialer.

Vi arbejder desuden med Grønne Spirer, hvor vi lærer børnene om naturen, årstiderne, m.m. Derudover har vi fokus på børnenes sproglige udvikling.

Vi vil som institution gerne medvirke til, at børnene bliver socialt kompetente mennesker.

Vi vil som institution gerne medvirke til, at børnene bliver socialt kompetente mennesker.

Børnehus med to adresser

Vi er et børnehus fordelt på to matrikler. Vuggestueafdelingen ligger på Ringparken 3 og børnehaveafdelingen ligger på Astersvej 25. Vuggestueafdelingen er opdelt i 3 stuer med 13 børn på hver stue – børnene er i alderen 6 mdr. til 3 år. Børnehaven er opdelt i 2 børnegrupper med ca. 22 børn i hver gruppe – børnene er i alderen 3-6 år. Man er garanteret en plads i børnehaven, hvis ens barn går i vuggestueafdelingen.

Tæt på Roskilde Ring parken og på Musicon

Vores huse er af ældre dato, men er hyggeligt indrettet. Vi har nem og hurtig adgang til byens kulturtilbud. Vi har et naturområde kaldet Roskilde Ring og selve Ringparken med mange legepladser tæt på. Disse steder tager vi ofte på udflugt til. Vi benytter også det nyere område, som hedder Musicon. I begge afdelinger er der store og rummelige legepladser med diverse klatre- og grovmotoriske udfordringer.

Samarbejdet med forældrene

Vi er en selvejende institution og har derfor en bestyrelse, som fungerer som arbejdsgiver. Forældrene har derigennem stor indflydelse på, hvordan rammerne skal være. Bestyrelsen bliver valgt på et forældremøde, der afholdes to forældremøder om året. Derudover afholdes mindst en årlig samtale med forældrene omkring deres barns udvikling og trivsel. Daglige beskeder og informationer gives dels via AULA og når børnene afleveres og hentes.

Besøg os

Der er mulighed for at komme til en rundvisning, hvor man som forældre kan se huset og mærke stemningen, når der skal tages stilling til valg af institution. Der afholdes inden opstart en opstartssamtale i vuggestueafdelingen. Her afklares forventninger til opstarten m.m.

Kontakt

Astersvej 25 og Ringparken 3
4000 Roskilde

Mandag – torsdag 6.30 - 17.00

Fredag 6.30 - 16.00