Har dit barn brug for andet end en fuldtidsplads i dagtilbud?

Læs mere om deltidspladser, kombinationspladser, tilskud til pasning af egne børn med mere.

Deltidsplads for forældre på barsels- eller forældreorlov

Forældre på barsels- eller forældreorlov kan søge om en 30 timers deltidsplads med nedsat betaling for de børn, de har i dagtilbud. Tilbuddet gælder for alle børn i husstanden fra 26 uger til skolestart, men kun så længe du som forælder er på barsels- eller forældreorlov.

Du skal mindst have et barsels/forældrefravær på 7 timer om ugen fra dit arbejde eller din uddannelse for at kunne få en deltidsplads. Deltidspladsen er for en sammenhængende periode, og for tidsrummet mellem kl. 8.30 og 14.30. Har du brug for pasning på andre tider, må du beholde din fuldtidsplads.

Kombinationstilbud med pasning uden for normale åbningstider

Et Kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med tilskud til en privat børnepasser uden for dagtilbuddenes åbningstid. 

Du kan søge om kombinationstilbud, hvis du som eneforsørger eller hvis I som forældre begge har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, og kan dokumentere dette. Tilbuddet gælder forældre med børn fra 26 uger til skolestart. Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i et dagtilbud 30 timer om ugen.

Tilskud til at passe egne børn

Forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil de skal i skole kan vælge selv at passe deres egne børn og få et økonomisk tilskud fra kommunen til det. Du kan højst få tilskud til tre børn i husstanden, og dit samlede tilskud kan ikke være højere end det, man højst kan få i dagpenge. Tilskuddet ydes for mindst 8 uger og højst for ét år. Du kan dog godt dele den samlede tilskudsperiode for et barn i to.

Du kan tidligst få tilskud fra den dato, hvor vi modtager ansøgningen. Husk at skrive dit barn op til en plads i et dagtilbud senest tre måneder før dit tilskud udløber, så er du garanteret en pasningsplads bagefter.

Tilskud til privat pasning af dit barn

Har du et barn i alderen mellem 0 og 2 år, har du mulighed for at få et økonomisk tilskud til pasning af dit barn i en privat pasningsordning i stedet for i dagpleje eller daginstitution. Du indgår som forældre en skriftlig aftale om pasning med en privat passer.

Når dit tilskud til privat pasningsordning ophører, gælder de almindelige regler om pasningsgaranti. Det betyder bl.a., at kommunen har pligt til at tilbyde dit barn en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter, at du har skrevet barnet op til en plads i dagtilbud. Du skriver dit barn op i den digitale pladsanvisning. 

Forældredagpleje for forældre med tvillinger/trillinger

Hvis du har tvillinger eller trillinger, har du mulighed for at at passe dem selv og blive aflønnet af kommunen som forældredagplejer. Børnene skal være i alderen mellem 6 og 15 måneder, og ansættelsen skal være for en periode på mindst tre måneder.

Du får som andre dagplejere et skattefrit fradrag, som du selv skal sørge for at få ændret på dit skattekort. Og så skal du som andre forældre betale for dine børns pladser, med søskenderabat efter de almindelige regler.

Hvis du ønsker at blive ansat som forældredagplejer, skal du sende en mail til Dagplejen, hvor du skriver lidt om dig selv og hvilken periode det drejer sig om. Skriv også adresse og telefonnummer. 

Du bliver derefter kontaktet af Dagplejen om et besøg i dit hjem, hvor vi skriver en rapport om dine fysiske rammer og dit ansættelsesforhold. Ved besøget bliver du orienteret om de retningslinjer, som du skal følge i din arbejdstid.