Jeg vil lave altan eller andre hævede opholdsarealer

Her kan du få et overblik hvilke krav, der er til altaner og andre hævede opholdsarealer.

Typer af altaner

Vi har i Danmark en vis tradition for altaner på enfamiliehuse, specielt på ældre huse. Altanerne har dog altid været af forholdsvis beskeden størrelse, og dermed indgået som en lille tilføjelse på huset. 

I dag ser vi indimellem ønsker om endog meget store hævede opholdsarealer, der som udgangspunkt fordeler sig på 3 typer:

 • Altaner i forbindelse med øverste etage
  Disse hænger typisk ikke bare på bygningen. men står på en stolpekonstruktion.
 • Tagterrasser i forbindelse med øverste etage
  Disse er typisk lagt oven på en lavere tilbygning, eller spændt ud mellem to bygninger, men kan også være større indsnit i tagfladen.
 • Hævede opholdsarealer
  Har man f.eks. høj kælder eller faldende terræn vil en terrasse i forbindelse med stueetagen blive hævet over terrænet.

Hvilke krav er der til opholdsarealer?

Skal jeg søge om tilladelse?

Byggeloven og bygningsreglementet, e r desværre ikke helt skarpe på hvornår du skal søge , men når vi tale om altan/lagterrasse skat du I hvert fald søge om tilladelse i disse tilfælde:

 • Når byggeriet går ud over byggeretten I bygningsreglementet eller ud over bebyggelsesregulerende bestemmelser i en lokalplan, det vil sige bliver for højt eller kommer for tæt på skel.
 • Hvis en lokalplan fastlægger området til boligbebyggelse i en etage med udnyttelig tagetage.
 • Hvis din bygning er bevaringsværdig

Derudover kan vi blot anbefale , at du forespørger eller søger i alle de tilfælde, ikke mindst da hævede opholdsarealer kan bringe mange sind I kog. Det ved vi af erfaring.

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.