Er du klar til at sortere mere affald?

I løbet af 2022 får du flere muligheder for at aflevere endnu mere affald til genanvendelse. Roskilde Kommune ruller nemlig nye sorteringssystemer ud til alle borgere og kommunale institutioner.

Alle borgere skal sortere 10 typer affald

Fra næste år bliver det nemmere for dig at komme af med affaldet med god samvittighed. Samtidig kommer vi som kommune i mål med regeringens krav om øget hustandsnær indsamling.

Du har måske hørt, at alle borgere i Danmark skal sortere 10 typer affald. Det gælder selvfølgelig også dig, der bor i Roskilde Kommune. Derfor udvider vi sorteringsløsningerne i løbet af foråret 2022, så du får flere muligheder for at aflevere endnu mere affald til genanvendelse. Og det foregår hjemme hos dig selv.

I dag kan du aflevere madaffald, papir og karton, glas, metal og restaffald på din egen adresse. Med de nye løsninger kan du også aflevere:

Plast

... fra fx ketchupflasker, bøtter, legetøj, kødbakker og bæreposer.

Læs mere om plast

Mad- og drikkekartoner

... fra fx mælk, hakkede tomater, juice og de trekantede Sun Lolly-is.

Farligt affald

... som fx spraydåser, batterier, småt elektronik, maling og kemikalier.

Læs mere om farligt affald

Pap

... fra fx skotøjsæsker, emballage fra nethandel, mindre flyttekasser og paprør.

Læs mere om pap

Tekstilaffald

... fra fx hullede bukser, plettede duge og gamle lagner.

Bor du i hus eller lejlighed?

Sådan ser den nye beholder ud, hvis du bor i villa eller rækkehus

Hvis du i dag har din egen beholder til papir og karton, bytter vi den ud med en ny beholder. Den nye beholder er delt i to rum, hvor du kan aflevere

  1. Papir, pap og karton (må blandes i samme rum i den nye beholder)
  2. Plast og mad- og drikkekartoner (må blandes i samme rum i den nye beholder)

Den nye beholder fylder mere end din gamle beholder til papir og karton. Derfor skal du være opmærksom på, at du muligvis har behov for mere plads til dine affaldsbeholdere.

Hvad sker der med den gamle beholder til papir og karton?

Når du har fået den nye beholder, tilbyder Roskilde Kommune at hente din gamle beholder. Du kan også selv skille dig af med din gamle beholder – eller beholde den og bruge den til noget andet. Der kommer mere information, når vi nærmer os.

FAQ om den nye beholder

Den nye beholder er gennemtestet

Siden august 2020 har lidt over 200 husstande i Gundsømagle været med i et forsøg, hvor vi har testet både logistik, informationsmateriale og den nye beholder. Og forsøget er gået over al forventning:

– Vi har set, at der fx er indsamlet mere plast end forventet, og så er der også kommet mere papir og karton til genanvendelse, selv om borgerne hele tiden har haft mulighed for at aflevere dette derhjemme, fortæller Rikke Killeen fra Affald og Genbrug, der er projektleder på forsøget.

Vores affaldsanalyser har desuden vist, at mere end 60 procent af forsøgsdeltagernes restaffald kan ”flyttes ud af skraldespanden” og afleveres som genanvendeligt affald. Derfor er der et enormt potentiale for at hente mange værdifulde ressourcer, når de nye sorteringsmuligheder rulles ud i resten af kommunen.

For Søren og Louise Vithardt Knudsen, der deltog i forsøget, har de udvidede afleveringsmuligheder været en god oplevelse:

– Vi har været overraskede over, hvor lidt restaffald vi har nu. Til gengæld bugner vores nye beholder med plast og mad- og drikkekartoner. Vi brugte lidt tid i starten på at lære den nye sortering at kende. Men da det først kom ind under huden og blev en del af hverdagen, så var det nemt, fortæller parret fra forsøgsområdet i Gundsømagle.

2022: Ændringer i affaldsordningen

Roskilde Kommune skal udbyde ny kontrakt til kørsel og indsamling af dit affald. Det betyder, at der indføres en række større ændringer i 2022. Ændringerne har i sær betydning for dig, der bor i villa eller rækkehus.

Vi ændrer i standardbetingelserne for at undgå, at prisen stiger for meget på den fremtidige affaldsordning, når Roskilde Kommune investerer i nye sorteringsløsninger. Samtidig ønsker vi at reducere udledningen af COpå skraldebilernes kørsel.

Rest- og madaffald tømmes hver 14. dag året rundt

Der indføres 14-dages tømning af mad- og restaffald hele året som standard. Det betyder, at der som standard også nedlægges ugetømning i sommermånederne (juni, juli og august).

Ændringen holder det generelle prisniveau nede, hvilket vil komme mange borgere til gode. Det vil dog fortsat en mulighed at få ugetømning som aktivt valg hele året.

Ændrede krav til din adgangsvej

I dag må der maksimalt være 40 meter fra skraldebilen til dine affaldsbeholdere. I 2022 ændres dette til 5 meter fra skel til dine affaldsbeholdere som standard. 

Har du ikke mulighed for at overholde kravene, kan du sætte dine beholdere frem til skel på tømmedagen. 

Du har også mulighed for at have en længere adgangsvej mod en tillægspris.

OBS: Kravene for fast underlag og belægning er stadig gældende.

Nye skraldebiler udleder mindre CO2

Alle skraldebilerne skal udskiftes, så de i størst muligt omfang kører på el eller andre emissions-reducerende alternativer som fx brændstof fra vedvarende kilder eller brændstof lavet ud af plante- og dyrematerialer.

Det er endnu ikke muligt at vælge, hvilken løsning du ønsker. Du får besked, så snart vi er klar med et system til at registrere dine ønsker.

FAQ om de nye sorteringsløsninger

Kontakt Affald og genbrug

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

09 - 14