Valg af leverandør af mad

Fra den 1. februar 2024 starter en ny fireårig kontraktperiode med Café Heiss og Det Danske Madhus om levering af mad til hjemmeboende visiterede borgere. Den nye kontraktperiode sker på baggrund af et gennemført udbud.

Da du i dag er bevilget mad, kan du overveje om du ønsker at skifte din leverandør inden opstart af den nye kontraktperiode den 1. februar 2024. Roskilde Kommune har i december 2023 sendt et brev til dig med mere baggrundsviden om de to leverandører af mad.

Du kan naturligvis altid beslutte at skifte leverandør, men ønsker du at skifte leverandør inden den 1. februar 2024, skal vi gerne have dit svar senest torsdag den 4. januar 2024. Hører vi ikke fra dig, bliver du blot hos din nuværende leverandør. Efter den 4. januar vil din leverandør kontakte dig omkring opstart.

Hvordan vælger du ny leverandør?

Du kan meddele dit valg ved at trykke på knappen herunder og logge ind med MitID. Myndighedsservice vil modtage din besked.

Kontakt Myndighedsservice