Fremtidens tilsyn med ældreplejen

Roskilde Kommune er ved at nytænke tilsynsbesøgene, så der kommer et styrket fokus på det, der giver kvalitet, værdi og mening for den enkelte borger.

#alle tiders ældreliv

Fremtidens tilsyn udvikler vi sammen

Sundheds- og Omsorgsudvalget igangsatte i marts 2022 en samskabende proces om at udvikle en ny tilsynsmodel på ældreområdet. Den nye model skal være mere helhedsorienteret med fokus på det gode ældreliv, som bygger på tillid, dialog og læring.

Det er de kommunale opgaver og tilbud på plejecentrene og i hjemmeplejen, der bliver ført tilsyn med. Tilsynene skal blandt andet sikre, at der er den rigtige kvalitet i tilbuddene, og at ældreplejen er i overensstemmelse med de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Omkring 150 borgere, pårørende, politikere, læger, civilsamfund, Ældreråd, medarbejdere og ledere m.fl. har allerede været med til at komme med input og udviklet udkast til en ny model, som nu afprøves i praksis.

Kom og vær med!

På vores borgerinvolveringsplatform kan du følge udviklingen i projektet og komme med idéer til det nye tilsyn.

Tryk her og se, hvor langt projektet er, samt kom med nye idéer.