Den Udekørende Seniorhøjskole og de Lokale Seniorhøjskoler

I Den udekørende Seniorhøjskole og de lokale Seniorhøjskoler kan du sammensætte din uge ud fra et program af tilbud. Der tilbydes kulturelle, kreative, sociale og fysiske aktiviteter.

Hvad er Seniorhøjskolen?

Det overordnede mål med Seniorhøjskolen er at have et aktivitetstilbud, der skaber glæde og livskvalitet for dig der nyder og tilbringe tid med andre. Aktiviteterne foregår både i kommunens egne lokaler og på eksterne lokaliteter.

Seniorhøjskolen er et aktivitetstilbud, som du skal visiteres til via din visitator. 

Aktiviteterne har til formål at bidrage til at støtte og hjælpe dig til at opnå en højere grad af selvhjulpenhed.

I Roskilde Kommune kalder vi det at arbejde rehabiliterende. Her handler det meget om at understøtte dine egne ressourcer.

Formålet med denne tilgang er, at du får mulighed for at genvinde din samlede funktionsevne, forbedre livskvaliteten, blive mere selvhjulpen og opnå tryghed ved at leve et uafhængigt liv.

Kontakt Den Udekørende Seniorhøjskole

  • Kontakt Mitra Shahidi på 21662927( tirsdage og torsdage kl.9.00-10.30
  • kontakt Jeanette Dam på 51523635 hverdage kl.8.00-9.00 
  • Mail besvares indenfor 1-3 dage: Seniorhoejskolen@roskilde.dk
  • Tlf: 46 31 55 93

Leder af Seniorhøjskolen for Blinde og Svagsynede, Seniorhøjskolen Æblehaven, Netværkscafeen og Den Udekørende Seniorhøjskole

Pia Schwerdtfeger

Takster i Seniorhøjskolen cafe

For visiterede borgere

Middag - hovedret: 58,00 kr. 

Middag - biret: 12,00 kr.

Madpakke: 32,00 kr.

Seniorhøjskolens afdelinger

Seniorhøjskolen Solkrogen

Gundsølillevej 6
4000 Roskilde
Tlf. 46 31 73 80
gundsoeomsorgscenter@roskilde.dk

Gundsø Omsorgscenter (roskilde.dk)

 

 

Seniorhøjskolen Blinde og Svagsynede

Holbækvej 106 B
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 36 39

Seniorhøjskolen Bernadottegården

Plejecenter Bernadottegården

Seniorhøjskolen Toftehøjen

Tofthøjvej 20, 4130 Viby Sjælland
Velkommen til Omsorgscenter Toftehøjen

Seniorhøjskolen Kristiansminde

Margrethekær 2
4000 Roskilde

Seniorhøjskolen Æblehaven

Netværkscafe

Netværkscafe

Du kan komme på Netværkscafe, som er særligt for dig der er under 65 år og har demens i et tidligt forløb.

Her kan du få gode råd til, hvordan du kan få en bedre hverdag og møde andre, som er i samme situation. Der vil også være nogle forskellige aktiviteter, som sker i samarbejde med personalet.

Formålet med Netværkscafeen er, at du får mulighed for at vedligeholde dine ressourcer og færdigheder. Du får desuden styrket og udvidet dit sociale netværk. Aktiviteterne og det sociale samvær foregår i trygge, overskuelige og genkendelige rammer.

Netværkscafeen holder til på Seniorhøjskolen Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde.

Vil du gerne deltage i Netværkscafeens aktiviteter kan du kontakte den lokale demenskoordinator.