Tilsynsbesøg på plejecentre og i hjemmeplejen

Kommunen udfører mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene og i hjemmeplejen.

Kommunalt tilsyn

Roskilde Kommune er som myndighed ansvarlig for, at der udføres mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene samt i hjemmeplejen og hos den private leverandør, der udfører personlig pleje og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere. Under tilsynsbesøget, vil der blive foretaget interview med ledere, medarbejdere samt borgere, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje fra Roskilde Kommune.

Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører ligeledes tilsyn med patientsikkerheden, dvs. de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og plejeboliger som led i styrelsens tilsyn med sundhedsvæsenets organisationer.

Det er styrelsen, som beslutter om der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag, herunder om styrelsen skal udføre tilsynsbesøg på disse steder.

Læs mere om tilsyn

Du kan se alle tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed her

Tilsynsrapporterne offentliggøres

For hvert besøg udarbejdes der en rapport, og en gang om året udarbejdes en redegørelse for tilsynene, som drøftes i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tilsynsrapporterne bliver sendt i høring i de lokale bruger- og pårørenderåd samt i Ældrerådet.

Tilsynsrapporterne bliver lagt på denne side løbende hen over året. (Rapporterne er på vej!)

Tilsynsrapporter