Specialtandpleje

Specialtandpleje er for sindslidende, udviklingshæmmede og andre, som ikke kan benytte praktiserende tandlæge. Tilbuddet omfatter behandling og forebyggelse, som er realistisk at gennemføre. Der bliver også tilbudt behandling i helbedøvelse.

Ledsageordning

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for dit hjem på grund af dit handicap, kan du søge om en ledsager.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud

I Roskilde Kommune er der en række tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær for borgere med fysisk eller psykisk handicap.

Borgerstyret personlig assistance

Har du brug for hjælp i dagligdagen på grund af et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for selv at ansætte en hjælper.