Handicapprisen 2021

Kender du en forening, forretning eller person, som har gjort noget ekstra for at forandre livet for folk med handicap? Eller har din forening eller klub en ide til et arrangement, I gerne vil afholde i 2022? Indstil jer til Handicapprisen!

Den 2. december 2021 uddeles handicapprisen. Vi mangler dog stadig kandidaterne - og det er her, du kommer ind i billedet!

Vi uddeler to handicappriser. Den første bliver uddelt for en særlig indsats, mens den anden går til et arrangement, I gerne vil afholde, i 2022.

Pris 1: For en særlig indsats

Pris 1 er en anderkendelse på 5.000 kr. for en særlig indsats, der har forandret livet for folk med handicap. Det kan fx være en indsats, der har:

  • Skabt inklusion i forenings- eller samfundsliv
  • Skabt beskæftigelse
  • Skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle borgere med funktionsnedsættelse
  • Skabt god tilgængelighed
  • Skabt mulighed for bedre sundhed og livskvalitet

Kandidaten kan fx være:

  • En forening, der har forbedret handicappedes deltagelse i forenings- eller samfundslivet
  • En person, der uselvisk har forbedret forhold for handicappede
  • En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere personer med handicap i sin virksomhed
  • En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning

Pris 2: Til et arrangement

Pris 2 er økonomisk støtte på op til 10.000 til et eller flere arrangementer, der retter sig mod borgere med handicap. Vi opfordrer derfor til:

  • At frivillige foreninger, handicaporganisationer, idrætsklubber m.fl. indsender forslag til en aktivitet eller et arrangement, som I gerne vil afholde i 2022.

Handicaprådet udvælger et eller flere forslagene. Ved udvælgelsen indgår en vurdering af aktivitetens formål samt hvor mange deltagere, der forventes at deltage. I skal give en begrundelse for, at støttebeløbet er nødvendigt for at holde arrangementet.

Prismodtagerne skal have en relation til Roskilde Kommune, og indsatsen skal være til glæde for borgere i Roskilde Kommune.

Tidsfrist for indstilling til priserne

Kandidater og ansøgninger skal senest være indsendt mandag den 15. november kl. 12.

Uddeling af priserne

Uddeling af handicappriserne sker den 2. december kl. 16. på ITC teatersalen, Industrileddet 4, Svogerslev. 

Du kan også følge prisuddelingen på et livestream (nærmere information om dette kommer senere).

Prisuddelingen fungerer som optakt til fejringen af FN's internationale handicapdag den 3. december.