Handicapegnede boliger

Roskilde Kommune tilbyder handicapegnede boliger til Roskildeborgere, der pga. lettere handicap har behov for en bolig i ét plan eller med elevator.

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge en handicapegnet bolig skal du henvende dig til Myndighedsservice. Du får derefter tilsendt et ansøgningsskema, som du skal returnere til Myndighedsservice.

Myndighedsservice vurderer, ud fra dit ansøgningsskema og nedenstående kriterier, om du aktuelt har et funktionsniveau, der berettiger dig til en handicapegnet bolig.

For at vurdere din ansøgning, kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at indhente lægelige oplysninger.

Er du borger fra anden kommune end Roskilde, har du ikke mulighed for at søge en handicapegnet bolig.

 

Kriterier

Følgende kriterier vil indgå i konkret, individuel vurdering:

  • Du har en lettere funktionsnedsættelse og har brug for en bolig med hensigtsmæssige adgangsforhold
  • Boligskiftet skal kunne forbedre din samlede situation
  • Boligskiftet skal give dig større muligheder for fysisk aktivitet
  • Boligskiftet skal give dig større mulighed for at klare hverdagen uden hjælp og støtte

Du kan ikke få anvist en handicapegnet bolig, hvis du synes, at dit hus er for stort, dyrt eller at haven kræver for meget arbejde af dig.

Spørgsmål og svar