Ældre- og handicapegnede boliger

Hvis du er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet, kan du få tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i Roskilde Kommune. Boligerne er særligt indrettet, så du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Hvordan søger jeg?

Du søger om ældre- og handicapegnet bolig ved at henvende dig til Myndighedsservice. Du kan enten skrive en sikker mail med dine kontaktoplysninger eller ringe til din sagsbehandler mellem 8.30 og 9.30.

Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation, inden der tages stilling til, om du kan komme i betragtning til en ældre- og handicapegnet bolig.

En sagsbehandler aftaler herefter et besøg i din nuværende bolig, hvor selve ansøgningen bliver underskrevet. 

Ved besøget foretager sagsbehandleren en behovsvurdering, som rent praktisk betyder gennemgang af følgende områder:

  • Sociale forhold
  • Fysiske/helbredsmæssige forhold
  • Psykiske forhold
  • Boligens indretning og fremtidigt boligbehov
  • Netværk
  • Formål med boligskift
  • Oplysninger fra andre instanser fx lægelige udtalelser

 

Du skal i videst muligt omfang hjælpe med oplysninger til afgørelsen. På baggrund af oplysningerne udarbejder sagsbehandleren en indstilling til beslutning i Visitationsudvalget.

Du er meget velkommen til at invitere en pårørende eller bekendt (bisidder) med til samtalen.

Du kan ikke få anvist en ældre- og handicapegnet bolig, hvis du synes, at dit hus er for stort, dyrt eller at haven kræver for meget arbejde af dig.

Hvis du vil bo i en anden kommune

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopælskommunen og i den kommune du gerne vil flytte til. En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Er du borger fra anden kommune:

Hvis du er borger fra en anden kommune og gerne vil flytte i en ældre- og handicapegnet bolig i Roskilde, skal du være opmærksom på, at der for boligerne i Lammegade og Dommervænget gælder særlige forhold, da disse er opført efter Lejeloven.

Det betyder, at det er usikkert, om du kan udnytte flytteretten til de 2 bebyggelser, og at visitation dertil kan kræve særaftale med din hjemkommune.

Find Visitator

Spørgsmål og svar

Venteliste

Opgjort pr. 1. september 2021

Roskilde borgere

Ønsker ikke specifikt:   4 borgere

Ønsker område Nord:   8 borgere

Ønsker område Midt:    3 borgere

Ønsker område Syd:     2 borgere

Afventer ønsker:           0 borgere

I alt 17 borgere

Borgere fra andre kommuner

Ønsker ikke specifikt:   5 borgere

Ønsker område Nord:   5 borgere

Ønsker område Midt:    0 borgere

Ønsker område Syd:     2 borgere

Afventer ønsker:           0 borgere

I alt 12 borgere

Definition af områder

Nord: Bryggerbakken, Rosenhaven, Sværdagergård, Kalvefolden.

Midt: Sct. Maria Park, Lammegade, Hyrdehøj Bygade, Æblehaven 74, Dommervænget, Bernadotteparken.

Syd: Plænen, Toftehøjen, Perlen.

 

Se også ventelisten for plejeboliger