Plejeboliger og plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg. Samtidig er det et tilbud til borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Ældre- og handicapegnede boliger

Hvis du er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet, kan du få tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i Roskilde Kommune. Boligerne er særligt indrettet, så du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Handicapegnede boliger

Roskilde Kommune tilbyder handicapegnede boliger til Roskildeborgere, der pga. lettere handicap har behov for en bolig i ét plan eller med elevator.

Seniorfællesskaber

Opfylder du ikke kriterierne til en almindelig ældrebolig? Er du over 75 år og bosiddende i Roskilde Kommune? Hvis du synes, at et aktivt fællesskab med andre beboere lyder spændende, er et seniorfællesskab måske noget for dig.

Botilbud

Som borger med behov for pleje og særlig hjælp i dagligdagen, har du mulighed for at benytte dig af de forskellige boformer, kommunen tilbyder. Læs mere her på siden.

Midlertidigt rehabiliteringsophold

Roskilde Kommune har på Hyrdehøj Plejecenter nogle pladser, som bliver brugt til midlertidigt rehabiliteringsophold.

Tilsynsbesøg på plejecentre og i hjemmeplejen

Kommunen udfører mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene og i hjemmeplejen.