Badevandskvalitet

Roskilde Kommune kontrollerer løbende badevandskvaliteten fra 1. juni til 1. september på 9 badevandsstationer. Her kan du læse om bl.a. eventuelt forhøjet bakterieindhold og om badning frarådes.

Badevandsprofil ved de 9 badestationer

Roskilde Kommune har 9 badevandsstationer. For hver badevandsstation er der udarbejdet en badevandsprofil, der beskriver strandenes forhold og om eventuelle kilder, der kan forringe badevandskvaliteten, samt seneste vurdering/klassifikation af badevandet.

Hvis indholdet af bakterier er for højt, er det tegn på, at vandet er forurenet med spildevand eller lignende. Er badevandskvaliteten ikke i orden, vil der blive informeret herom på denne hjemmeside.

Undgå i alle tilfælde badning efter større regnskyl. Der kan være risiko for tvivlsom badevandskvalitet op til flere dage efter regnskyllets ophør.

 

Zoom ind og find frem til den præcise placering af badestederne

Se sæsonens badevandsresultater

Hvad undersøger vi badevandet for?

Roskilde Kommune får udtaget og analyseret badevandsprøver, for et eventuelt indhold af bakterierne E. coli (fækale colibakterier) og Enterokokker (Intestinale enterokokker (tarmbakterier)).
Er indholdet af bakterier for højt, er det tegn på, at vandet er forurenet med spildevand eller lignende.

Viser det aktuelle analyseresultat, at antallet af E. coli er under 1000 pr. 100 ml, og enterokokker er under 400 pr. 100 ml, anses badevandskvaliteten for at være i orden. Ved højere værdier udtages der ekstraprøver og resultaterne drøftes i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommunen holder desuden øje med eventuel opblomstring af alger, der kan være til gene for både mennesker og dyr.

Fakta - klassifikation af badevand

Kvaliteten beregnes ud fra data fra de sidste 4 år.

På baggrund af de sidste 4 års badevandsanalyser foretages der en beregning for klassifikation af badevandet ved strandene.

Afhængig af resultatet kan badevandet klassificeres som "Udmærket kvalitet", "God kvalitet", "Tilfredsstillende kvalitet" og "Ringe kvalitet".

Ved "Ringe kvalitet" vil badning blive frarådet.

Strandenes klassifikation revideres hvert år inden badesæsonens start, og vil fremgå af strandens badevandsprofil, samt skiltningen på stranden.

Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.