Alle Tiders Vild Natur - Kommunedysten

Roskilde Kommuner dyster sammen med landets øvrige kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune - konkurrencen hedder #DKVild. Her kan du se Roskilde Kommunes finaleprojekt, og de andre biodiversitetstiltag der finder sted i kommunen.

Vores vilde finaleprojekt

Roskilde kommune har nu indsendt vores grønbog med vores endelige og bedste biodiversitetsprojekt til kommunedysten, om at blive DK's vildeste kommune. 

Projektet kalder vi "Fra indkøbsvogn til vandrestøvler - Porten til Roskildes vilde natur", og er et projekt der kobler land og by, skaber bevidsthed om biodiversitet og nudger os alle til at komme ud og opleve naturen. Hele 60 hektar af kommunens landbrugsjord omdannes til lysåben natur med eng og vandhuller. Bynatur og biodiversitetsformidling vil blive en del af hverdagen ved det lokale samlingspunkt Hyrdehøj. Via grønne forbindelser kobles områderne sammen og giver let adgang og naturoplevelser til store og små.

Du kan læse mere om projektets forskellige dele herunder.  

Finaleprojektet forklaret på 30 sekunder:

Finaleprojektets forskellige dele

Sådan udfoldes vildskaben OGSÅ i kommunen:

Markfirben-samarbejde

Antallet af markfirben i Danmark er i tilbagegang. Ved Lynghøjsøerne, Himmelsøen og langs cykelstien i Svogerslev, kan man stadig være heldig at se et eksemplar. Desværre er bestanden lille og sårbar. Derfor har Roskilde Kommune startet et naturplejeprojekt, der skal skabe bedre leve- og ynglesteder for de fredede, varmeelskende firben. I samarbejde med Naturstyrelsen Midtsjælland og Vejdirektoratet, er der indtil nu blevet etableret 50 grusbunker, hvori firbenene kan lægge deres æg. Roskilde Kommune fortsætter indsatsen i et samarbejde med Lejre Kommune.

Læs mere: Markfirben får nye hjem     

Walk the way

Kommunens egne arealer kan bruges som inspirationsområder for, hvordan man kan udvikle grønne arealer med fokus på et rigere plante- og dyreliv, til inspiration for f.eks. virksomheder, private, og grundejerforeninger. Der er forvaltes med et særligt fokus på biodiversitet i flere parker i Roskilde Kommune. 

Besøg parkerne: Rådhusparken, Kildemosen, Helligkorsparken, Granly, Folkeparken og 1000-årsskoven 

Vildere vejkanter

Vejkanterne på udvalgte strækninger får lov til at vokse vildt - det giver en masse blomster, og dermed nektarmuligheder for insekterne. De vilde vejkanter får en anden drift med sen slåning, så planterne når at  blomstre og sætte frø inden de klippes. Det er til gavn for næste års spiring og biodiversiteten.

"Roskilde Frøblandingen"

Roskilde Kommune har fået lavet sin helt egen frøblanding med vilde nektarrige blomster, som er tilpasset specifikt til de sommerfugle og jordforhold, der findes i kommunen. Frøblandingen blev for første gang udsået i et samarbejde med COOP, om at lave en blomstereng foran Kvickly Hyrdehøj, for at skabe nye levesteder og øge biodiversiteten i dette bynære område. Frøblandingen vil formentlig blive brugt mange gange fremover, til at forvilde Roskildes grønne områder.  

Vild-havementorerne

Roskildes Vilde-havementorer er frivillige borgere, som deler ud af deres viden til folk, som har lyst til at gøre noget godt for biodiversiteten. De sætter gang i vilde projekter rundt omkring i kommunen, sammen med borgere og foreninger - senest har de skabt en Sommerfuglespiral i Helligkorsparken. Du kan også selv blive Vild-havementor!       

Skal din grundejerforening være mere vild, eller har du brug for hjælp til at forvilde et ledigt jordstykke i dit nabolag? Så står Vild-havementorerne klar med rådgivning. 

Kontakt Roskildes Vilde-havementorer på Havementor4000@gmail.com eller facebooksiden Vild natur - Hvor du bor

 

Sammen gør vi Roskilde vildere - et borgerinitiativ

Borgerinitiativet Sammen gør vi Roskilde vildere har skabt et netværk, hvor borgere kan samles om at skabe mere vild natur i Roskilde Kommune. Målet er at inspirere hinanden til hvordan man som borger bedst bidrager med vilde idéer og tiltag, samt at styrke netværket. I maj 2021 afholdt de et online kick-off møde, i forbindelse med kommunens deltagelse i DKVild-konkurrencen. Mødet var åbent for alle, og indeholdt workshops, oplæg og tilkendegivelser fra borgere om konkrete tiltag i deres lokalområder.      

Bliv en del af netværket og find inspiration her: Sammen gør vi Roskilde vildere! | Facebook

UngEnergi

UngEnergi Roskilde er en miljøorganisation drevet af frivillige unge, der formidler om, hvordan man kan leve et bæredygtigt liv i praksis. At gøre noget godt for biodiversiteten er en del af deres mission. Derfor har de uddelt vilde blomsterfrø til mange af Roskildes haveejere, og udviklet en guide til hvordan man omdanner sin græsplæne til et vildt blomsterland.

Følg med i deres arbejde på UngEnergi Roskildes facebookside. 

Danmarks Naturfredningsforening

DN Roskilde er den lokale afdeling af hele landets naturfredningsforening. Over 2.500 husstande i kommunen er medlemmer. Foreningen har gang i mange projekter, der hjælper naturen på vej. Fx naturplejeprojekter som den årlige Havtornfest, hvor borgere inviteres til at hjælpe med at bekæmpe havtornen der breder sig ved Lynghøjsøerne, imens man får en god snak om biodiversitet. De arrangerer også guidede ture, hvor man får lov at opleve naturen tæt på: bl.a. ”insektsafari” eller flagermuskiggeri ved Himmelsøen. 

Kontakt eller følg DN Roskilde her: Danmarks Naturfredningsforening Roskilde 

Boserup Stævningslaug

I Boserup Skov sørger det frivilligt drevne stævningslaug, i samarbejde med Naturstyrelsen, for at den gamle stævningsskov forbliver stævningsskov. Det er til stor gavn for skovens lyskrævende dyr og planter.  

Læs mere: Stævningsskoven i Boserup

Roskilde Golfklub

Golfbaner forbindes normalt ikke med ret stor biodiversitet, men i Roskilde arbejder klubbens Natur og Miljøudvalg flittigt, for at fremme og formidle om mangfoldigheden på golfbanens område. Biodiversiteten hjælpes på vej med avancerede bille- og flagermuseboer, søer til løvfrøer og truede insekter, fuglekasser, lelaug og vilde blomster - listen er lang. Samtidig kan medlemmerne glædes over de mange naturoplevelser på golfbanen!   

Læs mere: Natur og miljø - Roskilde Golf Klub 

Sammen med COOP laver vi blomstereng

I samarbejde med COOP laver vi bynær natur foran Kvickly Hyrdehøj. Tidligere var arealet en græsplæne som jævnligt blev klippet. Nu er arealet blevet pløjet op, og der er blevet sået en Roskilde Frøblanding. Til sommer vil man blive mødt af et hav af blomster. Det skaber nye levesteder og fødemuligheder for mange forskellige dyr.       

Fra landbrug til natur

Kommunale arealer tages ud af landbrugsdrift og omlægges til ny bynær natur. Der udvikles en Grøn Blå Korridor mellem Svogerslev, Boserup og Roskilde, med plads til sammenhængende natur og fokus på biodiversitet, klima og rekreation. Samtidig ses på muligheden for strategiske opkøb af arealer, for at skabe plads til mere natur, skov og lavbund. 

Mere skov

Nye skovområder kommer til at give større sammenhængende naturområder, hvor det vilde liv får bedre vilkår med både skov og lysåben natur, samt masser af naturoplevelser. Himmelev Skov skal udvides, og der arbejdes for at skabe skov i området omkring Gadstrup og Viby. 

Vi bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi...

  • Vi samarbejder med lokale foreninger, borgere og erhverv om at skabe mere biodiversitet – både i byerne og på landet.
  • Vi omlægger vejkanter, parker og andre grønne områder hvor vi kan – så planter og dyr får bedre betingelser.
  • Vi omdanner landbrugsarealer til lysåben natur og skov – både ved at ændre på driften af egne arealer og ved opkøb af ny jord.

Hvis vi vinder 1 million til VILD natur vil vi…

Bruge pengene som medfinansiering af den store omlægning fra landbrug til natur i den Grøn Blå Korridor mellem Svogerslev, Boserup og Roskilde. 1 million vil kunne bruges til at skabe ny bynær natur, til glæde for de mange lokale beboere i Roskilde og Svogerslev. Biodiversiteten i områdets enge og moser kan øges ved ændret drift til græsning, høslæt eller afbrænding, og der kan etableres flere vandhuller til bl.a. løvfrøer. Der arbejdes både med store nye naturarealer, lavbundsarealer, tørre græsarealer, samt genslyngning af å og naturgenopretning.

Kontakt Veje og Grønne områder

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.