Vi udvikler Sankt Hans

På Sankt Hans området i Roskilde har der været psykiatrisk hospital i over 200 år. Nu bliver den vestlige del åben for nye muligheder og ny byudvikling.

Fremtidens Sankt Hans

Fremtidens Sankt Hans

Se borgmester Tomas Breddam introducere til tankerne om fremtidens Sankt Hans.

Udviklingen af Sankt Hans

Udviklingen af Sankt Hans

Her fortæller planlægger Pernille Fox og strategisk byudvikler Mads Nielsen om udviklingen af Sankt Hans til et kvarter med boliger, erhverv og kultur.

Natur, skønhed og ro kan helbrede. Det var tanken, da man i 1800-tallet byggede Sankt Hans Hospital til sindslidende. Nu bygger Region Hovedstaden mere tidssvarende rammer for behandlingen, og området tættest på Boserup Skov skal åbnes og have nyt liv.

Roskilde Kommune har valgt at købe en stor del af det tidligere Sankt Hans Hospital og udvikle området, så vi bevarer områdets særlige kvaliteter: fjordlandskab, park og hospitalets gamle bygninger.

Over de næste 20 år skaber vi sammen et nyt kvarter med plads til ro, fordybelse og aktivt liv i de smukke, bevaringsværdige bygninger, parken og naturen.

Vi skaber plads til cirka 400 boliger med plads til alle aldre og indkomstniveauer. De gamle bygninger skal også rumme erhverv og aktiviteter, der sikrer liv i det nye kvarter.

En helhedsplan sætter rammen for udviklingen, og vi inviterer borgere, civilsamfund og investorer med til at gøre ideerne til virkelighed.

Sankt Hans føjer sig til rækken af nye byområder i Roskilde med fokus på særlige kvaliteter; Universitetsbyen Trekroner og den kreative bydel Musicon. Den økonomiske investering kræver en relativt lille udbetaling og afdrages, efterhånden som området modnes og udstykkes.

Fakta: Roskilde Kommunes erhvervelse af Sankt Hans

Publikationer

Transformationen fra psykiatrisk hospital til boliger, erhverv, offentlige og kulturelle aktiviteter mens de rekreative og landskabelige værdier styrkes.

Filen er 47 MB.

Helhedsplan for Sankt Hans Vest 2020