Sambyg Musicon

Et hus der skal danne den kunstneriske og eksperimenterende ramme imellem Roskilde Festival-gruppen, foreningen Råstof Roskilde og egnsteateret Aaben Dans. Entreprenør: Ikke fundet

Rabalderstræde / Lydmuren, 4000 Roskilde

Roskilde Festival-gruppen og Roskilde Kommune har valgt at udskyde byggeriet af et fællesskabshus til Roskilde Festivals frivillige og ansatte, egnsteatret Aaben Dans og øvelokaleforeningen Råstof Roskilde. Udskydelsen skyldes den generelle usikkerhed, der er forbundet med Corona-epidemien.

Udskydelsen forventes at vare et år, således at projektet genudbydes primo 2022 og forventes færdig til ibrugtagning i sommeren 2024.

Projektet har været udbudt tidligere, men totalentreprenøren bag det vindende projekt gik konkurs inden projektet blev sat i gang. Resultatet af udbudskonkurrenceprocessen var imidlertid et så kvalificeret vinderprojekt, at bygherregruppen var enige om at søge dette projekt realiseret.

Det opfølgende arbejde efter konkursen er afsluttet og projektet er klar til at blive genudbudt, denne gang som et såkaldt "tidligt udbud" på grundlag af en yderligere kvalificering af det vindende projekt. Det er således et godt tidspunkt at sætte projektet på pause inden det går ind i næste fase.

Den primære økonomi i projektet bliver ikke påvirket af udskydelsen, da projektet i øvrigt følger den generelle planlægning og de indgåede aftaler i bygherregruppen.

Kunstnerisk og eksperimenterende hus

Der ligger nu et disponeret projekt, som på bedste vis imødekommer Roskilde Festival-gruppen og Roskilde Kommunes ambition om i fællesskab at skabe et kunstnerisk og eksperimenterende hus til Roskilde Festival-gruppen, foreningen Råstof Roskilde og egnsteateret Aaben Dans. Huset er placeret i bydelen Musicon, hvor potentialerne i et tværkunstnerisk felt kan dyrkes og styrkes. Der bliver skabt et hus, hvor forskellige brugere kan mødes på tværs af kunstarter, fagligheder, interesser og organisationer. Et hus, der med sine internationale aktiviteter, globale udsyn og lokale forankring inspirerer og flytter mennesker. Her skal musikken, kunsten, dansen og de engagerende fællesskaber dyrkes og styrkes, i et åbent, almennyttigt og generøst hus, der summer af liv døgnet rundt.

Bæredygtig byggeri

Bæredygtighed i bred forstand er et væsentligt succeskriterium for huset, og bæredygtighed bliver et gennemgående og også visuelt synligt tema, hvor byggeriet dels bliver bæredygtighedscertificeret efter DGNB standarden, dels understøtter de tre organisationers arbejde med vækstlag.

For spørgsmål vedrørende udbudsprocessen henvises til projektsekretariatet ved  Michael Brunbjerg: michael@kontekst.dk