Radon

Det er blevet besluttet at måle radonniveauerne på samtlige folkeskoler i Roskilde Kommune i 2019. Målingerne er allerede sat i gang og der er opsat målere på skolerne.

Målingerne i praksis

Der vil blive sat to typer målere op på skolerne. Den ene type vil være analog i form af en lille sort dåse med en sporfilmssensor og den anden type vil være elektronisk. Det er ikke alle steder begge typer bliver sat op.

De elektroniske målere vil måle kontinuerligt og sende data til en database, hvor de korrekte gennemsnitsværdier udregnes over tid. Målerne skal sidde mindst 60 dage før de korrekte målinger kan aflæses, da der kan forekomme store udsving i radonniveauerne i de enkelte lokaler.

Resultater

Generelt er det svært at sige noget om de forventede resultater, men hvis der skulle vise sig at forekomme målinger, der ligger i nærheden af de nationale grænseværdier, er der en række forskellige tiltag, der kan sænke niveauet af radon i bygningen.

I forbindelse med en undersøgelse af indeklimaet i børneinstitutioner i Roskilde kommune, blev radonniveauerne målt i 2018. I de undersøgte institutioner blev der ingen steder målt værdier, der overskred de nationale grænseværdier.

Når resultaterne fra målingen er registreret og behandlet færdig, vil målerne blive taget ned igen og resultaterne vil blive offentliggjort.

Kontakt

Klaus Kellermann