Projekt navn: Ressourcepladser, Musicon

Adresse: Bagtæppet 4 og Basgangen 8

Udført år: 2020

Bygherrerådgiver: Stig Hansen

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprenør: Egen Vinding og Datter

Rådgivere: Vandkunsten Arkitekter, Ingeniør Per Hagemann, Golder Associates miljørådgiver

 

I Musicon Bydelen etableres fælles affaldsordninger med det fokus, at affald ikke er affald, men ressourcer, der indgår i cirkulære forløb. Dette fokus signaleres også i det arkitektoniske udtryk på de skure til affaldscontainere mv., der opføres på ressourcepladserne i bydelen.

Skurene er opført i brugte bygningsdele og materialer, der primært stammer fra nedrivning af udtjente industribygninger på grunde og sekundært fra tagudskiftninger og andre af kommunens egne renoveringsprojekter.

I stedet for fundamenter er der støbt en plade af knust genbrugsbeton, som både er fundament og belægning. Støbningen har været et demoprojekt under ledelse af Pelcon ingeniører, som har bidraget til at betonnormen er ændret til at tillade 100 % tilslag af knust  genbrugsbeton mod tidligere max. 20 %. Materialerne er brugt kreativt og ofte på en anden måde end deres oprindelige funktion. Stålristetrappetrin og gummigulvfliser er blevet til vægbeklædninger og gamle glasfiberovenlys danner både væg og ryg til en bænk. Arkitekturen fortæller en historie både om stedet historik som industrigrund og at humor og kreativitet kan skabe både nyt liv til og værdi af affald.

Projektet er et pilotprojekt i forhold til at udvikle samarbejdsprocesser for cirkulært byggeri mellem bygherre, myndigheder, rådgiver og entreprenører og håndtere myndighedsforhold, miljørisici og ansvarsforhold for brugte byggematerialer, den såkaldte "Roskilde Model".

Anskaffelsesprisen for skurene har været ca. 10 % lavere og CO2 aftrykket ca. 60 % lavere i forhold til sidestillet nybyggeri.