Læringsmiljø i skolerne

Roskilde Kommune samarbejder omkring læringsmiljø i skolerne

Læringsmiljøerne i de danske skoler er ikke optimale. Det påvirker børnenes indlæring.

Det er uhensigtsmæssigt, når man tænker på, hvor meget tid børnene bruger i klasselokalerne og på hvor vigtigt det er for børnene, at de kan koncentrere sig om at lære.

Det må vi kunne gøre noget ved.

Derfor stillede Roskilde Kommune sammen med IST Danmark en udfordring på COCONF18. Se en video med præsentation af udfordringen her

Udfordringen "Bedre læringsmiljø i skolerne - til gavn for samfundet" blev vundet af XP Journey, med en innovativ og helhedstænkende løsning. Deres læsning kredser omkring muligheden for at udnytte data fra IOT baseret indeklimamåling til at skaffe ny viden om det faktiske indeklima på skolerne. Data opsamles centralt og analyseres gennem algoritmer for sammenfald, der kan udnyttes til optimering af indeklimaet. Håbet er, at der vil komme helt ny viden frem om, hvordan menneskers ophold i bygninger kan optimeres i forhold til både indeklima og bygningsdrift.

Der opstilles måleudstyr på i alt tre skoler i Roskilde Kommune og det er i første omgang data fra de tre skoler, der vil blive behandlet. Ud over at levere data til kommunens "datahub", vil data fra indeklimamålerne også indgå direkte i undervisningen på skolerne. Der skal samarbejdes med indeklimaambassadører på skolerne, der sammen med projektpartnerne vil skræddersy et undervisningsforløb, der vil løfte eleverne og lærernes opmærksomhed for indeklimaets betydning for undervisningen og trivslen.

Partnerskaber:

XP Journey

IST Danmark

Corolab

Kontakt

Klaus Kellermann