Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Roskilde Kommune skal danne rammen for det gode liv til glæde og inspiration for byens borgere og gæster. Vi vil bevæge det hele menneske både fysisk og sanseligt gennem stærke fællesskaber og individuelle oplevelser. Vi vil være et skabende kraftcenter for kultur- og idrætsevents og markere os lokalt, regionalt og internationalt.

Roskilde Kommunes DNA er samskabelse, frivillighed og entreprenørskab. Vi vil udfordre vanetænkning og lade os udfordre i nye samarbejdsrelationer og i udviklingen af nye metoder. Vi vil være centrum for nyskabelse, og vi vil udvikle stærke lokale fællesskaber med respekt for miljøernes identitet og egenart.

Spørgsmål og svar