Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Det folkeoplysende arbejde er forankret i foreningslivet og det forpligtende fællesskab. Roskilde Kommune skal fremme et mangfoldigt fritidsliv, det frivillige arbejde og et aktivt demokratisk medborgerskab gennem de folkeoplysende foreninger. Roskilde Kommune skal være førende, når det handler om at understøtte og styrke det folkeoplysende arbejde gennem økonomiske tilskud, gode fysiske rammer og et tæt udviklende samarbejde med foreningerne.

Udgangspunktet er Roskildes mangfoldige foreningsliv med stærke frivillige kræfter.

Spørgsmål og svar

Kontakt

Lotte Damgaard Ingvartsen

Lotte Damgaard Ingvartsen

Kultur og Idræt
By Kultur og Miljø

46 31 30 00 lottedi@roskilde.dk