Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Her får du et overblik over erhvervs- og vækstpolitikker

Erhvervs- og Vækstpolitik

Roskilde Kommunes ambitiøse Erhvervs- og Vækstpolitik 2020 har afsæt i 5 konkrete målsætninger, der skal sikre Roskilde Kommunes status som en attraktiv og progressiv kommune for erhvervslivet.

Turismestrategi

Roskilde Kommunes Turismestrategi 2021-24 tager udgangspunkt i kommunens etablerede styrkepositioner mhp. at tiltrække og fastholde flere turister.

Partnerskabsaftale Roskilde Kommune og Roskilde Handel

Roskilde Kommune og Roskilde Handel underskrev i juni 2020 den nye partnerskabsaftale om i fællesskab at arbejde for at understøtte den lokale detailhandel.

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og Roskilde Handel har sammen udvalgt 10 konkrete initiativer/hensigtserklæringer, som parterne sammen skal udmønte til styrkelse af detailhandlens konkurrencesituation. Initiativerne er bl.a. samarbejde om arrangementer i bymidten og fælles brandingtiltag. Aftalen er gældende for den resterende del af 2020 og 2021.