Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Byrådet har vedtaget en beskæftigelsespolitik, med fokus på at skabe ”Et arbejdsmarked i balance” gennem nøgleordene: Målrettet, individuel, sammenhængende og virksomhedsrettet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Beskæftigelsespolitikken danner rammen for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats de kommende år og er udarbejdet med input fra dialogmøde med deltagelse af relevante interessenter og samarbejdspartnere, input fra Beskæftigelsesrådet samt indkomne høringssvar.

I Roskilde har vi fokus på det rummelige arbejdsmarked, samtidig med at vi understøtter virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det er med til at skabe et arbejdsmarked i balance.

I Roskilde Kommune mener vi, at det at have et job er vigtigt for borgernes livskvalitet - også for de borgere, hvor vejen til beskæftigelse ikke er så let, og hvor der skal være et særligt fokus på en individuel og sammenhængende indsats. Beskæftigelse er ligeledes et vigtigt skridt på vejen til at blive integreret i det danske samfund jf. Roskilde Kommunes Integrationspolitik. Vi bygger derfor videre på traditionen om at løfte i flok, så vi i fællesskab med borgerne og arbejdsmarkedets parter skaber de bedste muligheder for job. Både for de borgere, der er tæt på og dem, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Vi ønsker et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er – og skal være – plads til alle. Roskilde Kommunes beskæftigelsespolitik understøtter således også FN’s Verdensmål nr. 8 ’Anstændige jobs og økonomisk vækst’ og arbejder for at fremme en vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Derudover arbejder Roskilde Kommunes beskæftigelsespolitik for at understøtte Verdensmål nr. 4 ’Kvalitetsuddannelse’ – herunder at fremme alles muligheder for livslang læring.

Vores indsats skal sikre høj beskæftigelse, kort ledighed og holdbare løsninger for borgerne - og vi arbejder tæt sammen med virksomhederne for at skabe det bedste match mellem deres behov og de lediges kompetencer. Vi har fokus på en målrettet, individuel, sammenhængende og virksomhedsrettet indsats, som skaber de bedste rammer for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats de kommende år.

Med høj faglighed, værdighed og kvalitet i arbejdet hjælper vi ledige og sygemeldte tilbage i job eller uddannelse. Det sker i en balance, hvor de, der kan selv, skal selv - og de, der skal hjælpes, får den hjælp, de har brug for.

Beskæftigelsespolitikken udmøntes i konkrete mål for beskæftigelsesindsatsen i årlige beskæftigelsesplaner. Se gældende Beskæftigelsesplan under Publikationer.

Beskæftigelsespolitikken er vedtaget i Byrådet den 29. april 2020.

Publikationer