Vaccination og revaccination mod COVID-19

Sundhedsmyndighederne opfordrer til at blive vaccineret mod COVID-19 som led i at forebygge smittespredning. Mange har allerede taget imod tilbuddet og dele af befolkningen tilbydes nu revaccination.

Det er Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder, der planlægger landets vaccinationsindsats.

Alle fra 5 år og op kan blive vaccineret mod COVID-19. Du har fået besked i e-Boks eller med almindeligt brev, hvis du ikke modtager digital post. Er du under 15 år, har dine forældre modtaget din invitation.

Du kan læse mere om vaccinationsprogrammet, målgrupper og generel information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på Regions Sjællands hjemmeside.

Hjælp til transport?

Har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du ikke selv (eller med hjælp fra pårørende) kan komme hen til vaccinationscenteret, kan du få hjælp til at bestille transport ved at ringe til:

  • Informationscentret på telefon 46 31 30 00 mandag–fredag kl. 9-14

Er du rask, opfordres du til ikke at kontakte egen læge med spørgsmål til COVID-19. Lægerne er under pres, og vi skal sikre, at de praktiserende læger har tid til dem, der har allermest brug for dem; nemlig de syge.

Her i Roskilde har vi et samarbejde mellem hjemmeplejen, sygeplejen, Sundhedscentret og Informationscentret, så vi sikrer, at de borgerhenvendelser vi får om vaccination, bliver koordineret og løst.

Hele vejen frem til årets udgang vil vi sikre, at borgere, der har brug for hjælp til at blive vaccineret, får den hjælp de har brug for.

Det kan enten være ved, at sørge for tid og transport til vaccinecentret eller ved at arrangere hjemmevaccination, hvis kommunens sundhedspersonale fagligt vurderer, det er nødvendigt.

Hvis du har brug for denne ekstra hjælp, så ring enten til kommunens informationscenter på tlf. 46313000, eller til den hjemmeplejegruppe, sygeplejegruppe eller det botilbud, du er tilknyttet – vi er klar til at hjælpe dig. 

Spørgsmål om vaccination?

Har du spørgsmål om COVID-19 vaccinen, kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål på vacciner.dk eller du kan ringe til:

  • Region Sjællands callcenter tlf. 70 20 42 33 

Husk du selv skal bestille tid til at få en vaccine på vacciner.dk eller ringe til Region Sjællands callcenter

Ønsker du at ændre din tid

På vacciner.dk finder du spørgsmål og svar om, hvordan du ændrer din tid til vaccination. Finder du ikke dét svar, du søger, kan Region Sjællands callcenter hjælpe dig.

Hvem får tilbud om vaccination?

Vaccinationen tilbydes i første omgang specifikke grupper af ældre og sårbare borgere samt plejepersonale. 

Vaccination er frivillig, så det er op til dig, om du vil vaccineres, når du får tilbuddet.

Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender for, hvornår du kan forvente at få tilbud om vaccination. Vær opmærksom på, at den specificerede vaccinationskalender opdateres ugentligt.